Onlangs heeft de Tweede Kamer een voorstel van het CDA aangenomen dat het voor huiseigenaren met een oude spaar- of beleggingshypotheek makkelijker maakt om vervroegd af te lossen. Nu lopen zij nog tegen aan boete van duizenden euro’s aan. Dit komt omdat zij bij aflossing inkomstenbelasting moeten betalen over het rendement op het spaar- of beleggingsvermogen.

Vervroegd aflossen bij spaar- of beleggingshypotheek wordt makkelijker

Nu krijgen huiseigenaren met een oude spaar- of beleggingshypotheek pas na 15 jaar een gedeeltelijke vrijstelling. Na 20 jaar hebben zij recht op de volledige vrijstelling. Het nieuwe voorstel van CDA  regelt dat aflossen op een spaar- of beleggingshypotheek ook mogelijk wordt zonder dat de leningnemer hoeft te verhuizen. Huiseigenaren met een spaar- of beleggingshypotheek kunnen dan per jaar 10% aflossen en het restant in één keer, wanneer het gespaarde of belegde vermogen gelijk is aan de resterende hypotheek, zonder dat ze daarmee tegen een heffing van inkomstenbelasting aanlopen. Het wordt daarnaast mogelijk om bij het aflopen van de rentevrije periode de hypotheek geheel af te lossen.

Op deze manier wordt vervroegd aflossen niet meer fiscaal bestraft. Wel moet vanaf aanvang van de verzekering jaarlijks premie zijn voldaan binnen de geldende bandbreedte-eis om in aanmerking te komen voor vrijstelling.

Voordat de wijzigingen in werking treden, wordt eerst nog onderzoek gedaan naar de impact van dit nieuwe voorstel. De verwachting is dat de uitkomsten hiervan voor 1 februari 2017 bekend zullen zijn.