Per 2017 is de maximale prijs van een woning die met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gefinancierd kan worden, gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde. Dit zorgt ervoor, samen met de stijgende huizenprijzen, dat per 1 januari een woning tot maximaal € 245.000 gefinancierd kan worden met NHG. In 2016 was dit nog € 231.132.

Stijgende huizenprijzen zorgen voor verruiming NHG bovengrens

Dat heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) die de NHG uitgeeft en uitkeert  woensdag 19 oktober laten weten. De verruiming van NHG grens vloeit voort uit een afspraak tussen het Waarborgfonds en het kabinet om de bovengrens voor de NHG te koppelen aan de gemiddelde waarde van woningen. NHG beschermt huiseigenaren tegen restschuld bij gedwongen verkoop.

Aantal NHG garanties gedaald
Van het aantal verstrekte hypotheken binnen het bereik van de NHG is de eerste drie kwartalen van 2016 circa 74 procent mét NHG verstrekt.  Echter, het absolute aantal afgesloten garanties daalde het afgelopen kwartaal. Dit komt door de sterk stijgende huizenprijzen ten opzichte van de gelijk gebleven NHG grens. Hierdoor komen minder hypotheken voor de NHG in aanmerking. Daarom wordt vanaf 1 januari 2017 de NHG jaarlijks gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde.

Nieuw toetsingskader ‘verdiencapaciteit’
Het WEW heeft deze zomer al overleg gevoerd met geldverstrekkers, om te werken aan een nieuw toetsingkader. Dat is de lijst met eisen, bijvoorbeeld over het inkomen, waaraan iemand moet voldoen om een hypotheek te kunnen krijgen. Volgens het WEW zijn de huidige regels 'te sterk georiënteerd op het traditionele vaste arbeidscontract', aldus een woordvoerder in een toelichting. 'Het WEW vindt dat toegang tot een eigen woning niet afhankelijk moet zijn van het soort inkomen of dienstverband', al moet het wel financieel verantwoord blijven. Het WEW werkt aan een standaard waarbij gekeken wordt naar iemands 'verdiencapaciteit'. Binnenkort komen er concrete initiatieven, aldus de organisatie.