De kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt per 1 januari 2018 naar € 265.000, een toename van ruim 8%. Dit jaar lag de grens nog op € 245.000. Voor woningen waarin energiebesparende voorzieningen worden aangebracht, ligt de grens voor NHG komend jaar op maximaal € 280.900.

Een duurdere woning mogelijk met NHG per 1 januari 2018?

Kostengrens
Bij het introduceren van de nieuwe normen en voorwaarden in 2017 is bepaald op welke wijze jaarlijks de kostengrens van NHG wordt vastgesteld na 2017. De kostengrens voor 2018 wordt bepaald door te kijken naar de gemiddelde huizenprijs over de periode juni 2017 t/m augustus 2017, volgens registratie bij het Kadaster. Af te ronden op hele bedragen van € 5.000,-. Inmiddels zijn de bepalende cijfers bekend en zodoende kan ook worden afgeleid wat de nieuwe kostengrens van 2018 wordt voor financieringen met NHG.

1 januari 2018
Door de aanpassing van de kostengrens wordt beoogd om vanaf 1 januari 2018 een woning met een gemiddelde koopsom te kunnen financieren met Nationale Hypotheekgarantie. De kostengrens voor NHG stijgt per 1 januari 2018 naar € 265.000. Dit is een toename van ruim 8% ten opzichte van 2017. Opgemerkt dient te worden dat het hier gaat om het landelijke gemiddelde en dat regionaal en landelijk grote prijsverschillen zijn voor koopwoningen. Met de huidige prijsontwikkelingen is het zo dat in 2018 niet een woning met een gemiddelde, actuele waarde, kan worden gefinancierd met NHG. Immers de norm wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde prijs in de voorgaande zomer.

Financieel voordeel
Kopers die nu een woning zoeken rond een marktwaarde van € 265.000,= kunnen een flink financieel voordeel behalen door hun aankoop uit te stellen tot in 2018. Een hypotheek met NHG-rente is flink lager dan een hypotheek zonder NHG-rente. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er in 2018 minder kan worden geleend ten opzichte van de waarde van de woning. De maximale verstrekking daalt van 101% van de marktwaarde naar 100% van de marktwaarde (na eventuele verbouwing). Wanneer er sprake is van energiebesparende voorzieningen is het maximum, naar verwachting, 106%.

Tweeverdieners
Tweeverdieners kunnen naar verwachting iets meer lenen op basis van hun inkomen. De definitieve normen worden de komende maanden bekend gemaakt. Om onder de normen van 2017 te vallen moet de financieringsaanvraag, behoudens wijzigingen in het beleid vanuit de overheid, volledig zijn afgerond voor 1 januari 2018.

Verduurzaming
Het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter de NHG, benadrukt dat verduurzaming van woningen noodzakelijk is om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. In het nieuwe regeerakkoord spreken de coalitiepartijen de ambitie uit om 200.000 woningen per jaar te verduurzamen. In 2050 moeten alle 6 miljoen huizen groen zijn. Het Waarborgfonds wil dit stimuleren met € 15.000 meer bestedingsruimte voor investeringen in energiebesparende maatregelen.

Wilt u ook weten hoe u profiteert van deze ruimere mogelijkheden en welk financieel voordeel u kan behalen? Aarzel dan niet om in gesprek te gaan met onze hypotheekadviseur!