Er zijn veel situaties, waarbij mensen elkaar financieel willen ondersteunen. Bijvoorbeeld ouders die hun kind willen helpen bij de aankoop van een eigen woning. Ze kunnen dat doen door een bedrag te schenken. In dit artikel leest u meer over de (complexe) regels die hiervoor gelden.

Schenken voor een eigen woning

Schenken en belasting
In Nederland geldt de regel dat iemand die een schenking ontvangt, over de waarde hiervan belasting betaalt. Het bedrag aan belasting hangt van twee dingen af: de hoogte van de schenking en wie de schenker is. Hoe hoger de schenking, hoe meer belasting u moet betalen.

Ontvangt u een schenking van uw ouders, dan betaalt u het laagste tarief aan belasting. Krijgt u een schenking van iemand anders – iemand die geen familie is, dan betaalt u het hoogste belastingtarief. In 2017 gelden de volgende belastingtarieven voor schenkingen:

Schenking

Door ouders of partner

 Door grootouders

Door iemand anders

€ 0 – € 122.269

10%

 18%

30%

€122.269 – hoger

20%

 36%

40%

Vrijstellingen
In de regels zijn een aantal vrijstellingen opgenomen. Dit houdt in dat u in bepaalde situatie over een schenking tot een bepaalde waarde geen belasting hoeft te betalen.

Zo is er een jaarlijkse vrijstelling voor ouders die aan kinderen schenken: in 2017 mag € 5.320 belastingvrij geschonken worden. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast. Daarnaast zijn er een paar bijzondere vrijstellingen. Eén daarvan is die voor een schenking die bedoeld is voor de eigen woning.

Bijzondere schenkingsvrijstelling
In 2017 geldt er een nieuwe, bijzondere schenkingsvrijstelling. Die is in het leven geroepen om jongeren tegemoet te komen bij de aankoop van een eigen woning. Onder een aantal voorwaarden mag u een bedrag van maximaal € 100.000 ontvangen voor de aankoop van uw eigen woning, zonder dat u daar belasting over moet betalen.

Beperking aan leeftijd
Om de schenking van €100.000 belastingvrij te krijgen, moet u een leeftijd hebben tussen de 18 en 40 jaar. Bent u de 40 al gepasseerd, dan mag u het bedrag alleen belastingvrij ontvangen als u een levenspartner jonger dan 40 jaar hebt.

Beperking aan besteding
Naast u leeftijd wordt gekeken naar de besteding van het geld. De vrijstelling geldt alleen als u het geld gebruikt voor “de eigen woning”.  Gebruikt u het geld voor een auto, dan betaalt u dus wel schenkingsbelasting.

De Belastingdienst verstaat onder “eigen woning” onder meer de volgende dingen:

  • De schenking van een pand. Bijvoorbeeld als uw ouders een tweede woning hebben, die u nu in eigendom krijgt.
  • De schenking van een bedrag, wat besteed wordt aan de aankoop, het onderhoud en/of verbetering van de eigen woning
  • De schenking van een bedrag, om de rechten van erfpacht en opstal af te kopen.
  • De schenking van een bedrag om daar (een deel van) een bestaande hypotheek af te lossen.

Het is dus belangrijk dat het gaat om de woning waarin u zelf woont of gaat wonen.

Spreiden
Om voor de schenkingsvrijstelling in aanmerking te komen mag u het bedrag in één keer krijgen. Het bedrag mag ook gespreid worden ontvangen, over maximaal drie opeenvolgende jaren. Vooral als u gaat aflossen op een bestaande hypotheek kan dit een goede optie zijn in verband met maximaal toegestane extra aflossingen door uw geldverstrekker.

Complex
De Belastingdienst kent verschillende schenkingsvrijstellingen. Bijvoorbeeld voor een dure studie. Of van de bijzondere schenkingsvrijstelling gebruik mag worden gemaakt, hangt ook af van eventueel eerder gebruikte vrijstellingen.

Er komt meer bij kijken!
Als het mogelijk is, dan is het heel fijn dat je geholpen kunt worden bij de aankoop van uw eigen woning. Een grote schenking vraagt echter om meer dan het overboeken van een bedrag. Het is ook verstandig om aandacht te schenken aan bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • Zijn de fiscale gevolgen goed in beeld gebracht?
  • Is er nagedacht wat er met het geschonken bedrag gebeurt, als de relatie door bijvoorbeeld echtscheiding eindigt?
  • Zijn er broers of zussen en worden die niet benadeeld?

Deze en andere vragen komen aan de orde als u de mogelijkheden met een financieel adviseur bespreekt.

Wilt u na het lezen van deze blog weten wat uw mogelijkheden zijn? Onze hypotheekadviseur helpt u graag.