De rente op een lening voor het opvangen van een restschuld is per 1 januari 2018 niet meer fiscaal aftrekbaar. Staatsecretaris Wiebes van Financiën heeft dat laten weten.

Restschuldregeling vervalt per 1 januari 2018

In 2012 is de restschuldregeling ontstaan om mensen die hun woning met verlies verkopen, een financieel steuntje in de rug te geven. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de woningen die tussen 2006 en 2009 zijn verkocht en begin dit jaar weer zijn verkocht, nog steeds een verlies opleveren. Dit loopt op tot tienduizenden euro’s.

Voor die restschuld kan vaak een extra lening worden afgesloten, bovenop de maximale hypotheek van 101% op basis van de waarde van de woning. Door de restschuldregeling is de rente over die extra lening voor maximaal 15 jaar aftrekbaar.

Per 1 januari 2018 stopt de restschuldregeling. Dat betekent dat de rente over nieuwe restschuldleningen dan niet meer fiscaal aftrekbaar is, waardoor de netto maandlasten hiervan hoger uitvallen. Voor veel mensen is dan het gevolg dat zij niet meer kunnen verhuizen.

Volgens staatssecretaris Wiebes is de regeling niet meer nodig door de aantrekkende woningmarkt, ondanks dat er nog steeds woningen “onder water” staan. De hypotheekschuld is dan hoger dan de actuele waarde van de woning. Bij verkoop zullen de verkopers hun verlies moeten nemen.

Staat uw woning onder water en wilt u gebruik maken van de restschuldregeling, dan zal de overdracht van uw woning voor 31 december 2017 moeten plaatsvinden. Wilt u weten wat bovenstaande voor u betekent, of wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact op voor het inplannen van een vrijblijvend en kosteloos gesprek!