Zit u eraan te denken om uw huis te verhuren? Er zijn een aantal regels waar u zich aan moet houden als u uw huis verhuurt. Indien u op het punt bent beland om uw huis daadwerkelijk te verhuren, is het daarom verstandig dat u zich verdiept in deze regels. Wij lichten hieronder een aantal punten uit.

Belangrijke zaken voor verhuurders

Goedkeuring mede-eigenaar
Indien meerdere personen eigenaar zijn van de woning, bijvoorbeeld twee partners die beide voor de helft eigenaar zijn, dienen alle eigenaren in te stemmen met verhuur.

Vereniging van eigenaren
Wanneer de woning deel uitmaakt van een appartementencomplex, dient verhuurder na te gaan (in de splitsingsakte en de reglementen) of melding moet worden gemaakt van verhuur en of toestemming vereist is voor verhuur.

Verzekering
Indien de woning wordt verhuurd, kaal, gestoffeerd dan wel gemeubileerd, is het verstandig dat u goed verzekerd bent. De volgende verzekeringen kunnen van belang zijn: inboedelverzekering, opstalverzekering (VvE) en WA verzekering.

Bij al deze verzekeringen moet u aan de verzekeringsmaatschappij doorgegeven dat de woning gaat worden verhuurd. Indien u niet heeft doorgegeven dat de woning wordt verhuurd, kan de mogelijkheid ontstaan dat eventueel geleden schade niet (geheel) wordt vergoed.

Verhuur en de fiscus
Verhuren van uw woning heeft consequenties voor de hypotheekrenteaftrek en uw belastingaangifte. In principe heeft u bij een verhuurde woning geen recht op hypotheekrente- aftrek op de betreffende woning.

U doet er verstandig aan uw persoonlijk situatie te voor te leggen aan een belastingadviseur alvorens tot verhuur van de woning over te gaan. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Energielabel
Sinds 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur van hun huis een energielabel overhandigen aan de koper of huurder. Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woning en is bedoeld om energiebesparende maatregelen te stimuleren.

Het energielabel voor woningen loopt van A tot en met G. Het A-label is het energiezuinigst en het G-label het minst zuinig. Het energielabel is maximaal tien jaar geldig. Een eigenaar die bij verkoop of verhuur geen energielabel overhandigt, krijgt per 1 juli 2015 te maken met sancties. Voor meer informatie over het energielabel kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl

Huisvestigingsplan
In een aantal gemeenten, over het algemeen in de grote steden, kunnen aanvullende bepalingen omtrent verhuur worden vastgelegd in een huisvestingsverordening. Hierin kan bijvoorbeeld bepaald worden dat bepaalde woningen alleen verhuurd kunnen worden aan huurders die voldoen aan bepaalde voorwaarden. De woning kan dan alleen verhuurd worden door middel van een huisvestingsvergunning. In dit proces wordt gecontroleerd of de huurder voldoet aan de gestelde eisen.