GO EAST is het sluitstuk van de Oosterparkwijk en omvat 26 stadsvilla’s en 34 appartementen. Een compleet hernieuwde wijk met een volks karakter. Een wijk voor jonge mensen die houden van de stad, maar ook woongenot en de ruimte en relaxte sfeer van een park belangrijk vinden. Met de realisatie van GO EAST is de laatste schakel in deze mooi vernieuwde wijk ingericht.

Update nieuwbouwproject GO EAST

De projectontwikkelaar heeft ons laten weten dat op 2 september 2016  de ‘nieuwe’ omgevingsvergunning voor de bouw van de stadsvilla’s is afgegeven. Hierop is wederom bezwaar gemaakt en is er tevens een voorlopige voorziening (bouwstop) aangevraagd bij de rechtbank. De rechtbank heeft deze aanvraag echter afgewezen. Dit betekent dat er verder gebouwd kan worden. Het bezwaar is hiermee nog niet verdwenen, maar de verwachting is dat de bezwarencommissie in de lijn van de rechtbank zal beslissen, dus de bezwaren ongegrond verklaren.

Op 15 september 2016 zijn ook de ‘nieuwe’ omgevingsvergunningen verleend voor de appartementencomplexen. Tot nu toe zijn op deze vergunningen nog geen bezwaren gemaakt.

Ondertussen is de bouw weer voortgezet. De laatste funderingspalen van de stadsvilla’s zijn aangebracht en de bouw van de huurappartementen  gaat binnenkort weer verder. Nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, wordt de officiële bouw  van de stadsvilla’s en koopappartementen afgekondigd.

De verkoop van dit nieuwbouwproject ging snel. Nagenoeg alle stadsvilla’s en appartementen zijn verkocht. Eén stadsvilla (bouwnummer 14) staat nog onder optie. Hiervoor kunt u zich op de reservelijst plaatsen.

Klik hier voor meer informatie over dit project of een plaats op de reservelijst.