Eén van de meest voorkomende vragen die mij gesteld wordt, is “hoeveel kan ik lenen”? Wat ik daarbij vaak tegenkom, is dat veel mensen zich niet bewust zijn van het feit dat bepaalde lasten invloed hebben op de maximale hypotheek. In dit artikel meer informatie over zaken waar een geldverstrekker naar kijkt.

Lasten die je maximale leenbedrag verlagen

Krediet op betaalrekening

Als ik uitleg dat een doorlopend krediet invloed heeft op de maximale hypotheek, dan zie ik bij heel veel mensen herkenning. Als ik vervolgens uitleg dat het gemak wat geboden wordt door banken, om ‘rood’ te mogen staan óók als lening wordt gezien, is dat vaak al minder bekend. Ook de mogelijkheid tot roodstaan wordt namelijk geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Zélfs als er geen gebruik van wordt gemaakt. De mogelijkheid om er gebruik van te kunnen maken is voldoende om minder te kunnen lenen voor een huis. Bij een roodstandmogelijkheid van € 1.000, scheelt dat ongeveer € 5.000 aan hypotheek.

Private lease

Tegenwoordig wordt bijna geen reclame meer gemaakt voor het kopen van een auto, maar des te meer voor private lease. Het klinkt ook heel aantrekkelijk: Niet direct een groot bedrag hoeven te betalen voor de aanschaf van een auto, een vast bedrag per maand, geen zorgen bij onderhoud of schade en na afloop van het leasecontract de auto weer inleveren óf zelfs een nieuwe uitzoeken.

Wat echter vaak onderbelicht blijft, is de invloed van deze constructie op je hypotheekmogelijkheden. Een berekening laat zien dat een privé leasecontract van € 249 per maand, bij een inkomen van € 38.000 bruto per jaar, betekent dat je ongeveer € 42.000 (!) minder hypotheek kunt krijgen

Telefoonabonnement

Sinds mei 2017 geldt hetzelfde voor nieuwe telefoonabonnementen, waarbij de telefoon op afbetaling wordt gekocht. Bij een telefoon met een minimale waarde van € 250, wordt dit bij het BKR geregistreerd en daardoor valt de maximale hypotheek lager uit. Die € 25 kosten per maand levert al snel een mindering op je maximale leenbedrag van €7000. Daarbij is niet onbelangrijk te vermelden dat, ondanks dat een telefoonabonnement meestal na twee jaar weer beëindigd wordt en een private leasecontract na vier jaar, deze kosten toch voor maximaal dertig jaar worden meegerekend in de verlaging van het besteedbaar inkomen voor een hypotheek.

Studielening

In een stad als Groningen lopen veel hooggeschoolde en universitair opgeleide mensen rond. Een groot deel heeft tijdens hun studietijd niet alleen veel kennis vergaard, maar ook een lening bij het DUO afgesloten. Het verschil met bovenstaande ‘leningen’, is dat de studielening niet bij het BKR geregistreerd staat. Er wordt in het berekenen van de maximale hypotheek echter wel rekening mee gehouden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de lange looptijd waarin de lening mag worden afgelost. Met een gemiddelde studielening van € 15.000 (in 2016) per student in Nederland, wordt de maximale hypotheek ongeveer € 30.000 lager. Mocht de studielening onder het nieuwe leenstelsel vallen, dan wordt de hypotheek ongeveer € 18.000 lager. De verwachting is echter dat de gemiddelde studielening door dat nieuwe leenstelsel hoger zal uitvallen, richting € 21.000, waardoor de maximale hypotheek alsnog zo’n € 25.000 lager wordt.

Het is dus goed om je bewust te zijn van de gevolgen die het afsluiten van bijvoorbeeld een lening of een private leasecontract kunnen hebben. Vaak geldt dat de verstrekker van die lening of dat contract je daarover niet op voorhand voldoende informeert en dat kan nare verrassingen geven als je een huis wilt kopen. Op dat moment kan je hoogstwaarschijnlijk niet, of alleen tegen hoge kosten van je verplichtingen af.

Meer weten? Vraag Klaas!