De grote steden willen de komende jaren veel meer huizen laten bouwen dan ze eerder van plan waren. Onder druk van de sterk gestegen vraag naar woningen in de stad en de overspannen woningmarkt die daardoor is ontstaan halen de stadsbesturen van Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Groningen reeds voorgenomen bouwplannen vele jaren naar voren.

Grote steden gaan flink bijbouwen door overspannen woningmarkt

Maandag maakten Amsterdam en een aantal omliggende gemeenten bekend dat ze nog vóór 2021 zestigduizend nieuwbouwwoningen laten verrijzen, twintigduizend meer dan eerder gepland. Door de toegenomen populariteit van Amsterdam als woonplaats is de vraag naar huizen in en rond de hoofdstad bijna niet te stelpen. Naar verwachting groeit het aantal huishoudens in de regio tot 2020 met bijna 68 duizend. Vrijwel nergens in Nederland lopen de huizenprijzen dan ook zo snel op. Projectontwikkelaars, corporaties en beleggers lobbyen daarom al enige tijd bij Amsterdam en zijn randgemeenten om het bouwtempo flink op te voeren.

Ook andere steden met een snelle bevolkingsaanwas willen extra bouwen. Volgende week bespreekt het gemeentebestuur van Utrecht een 'versnellingsplan' voor sociale woningbouw, vertelt woordvoerder Annemieke Vermeulen. 'We zijn sowieso hard op zoek naar plekken voor nieuwbouw. Die moet vooral plaatsvinden in de stad, deels als hoogbouw.' Utrecht wil voor 2019 ruim twaalfduizend nieuwe woningen bijbouwen. In 2040 denkt de stad 425 duizend inwoners te hebben, tegen bijna 350 duizend nu. Het huidige aantal woningen in Utrecht is ongeveer 150 duizend. In 2040 moeten dat er 192 duizend zijn.

Ook Rotterdam werkt aan versnelling van de bouwproductie. 'Daarvoor is een speciale bouwcoördinator aangesteld', zegt woordvoerder Edwin Cornelisse. 'Die moet hindernissen voor nieuwe projecten zo snel mogelijk uit de weg ruimen.' Nu heeft Rotterdam zo'n 300 duizend woningen. In 2030 moeten dat er minimaal 316 duizend zijn, waarin het aandeel dure en middeldure woningen sterk is gestegen.

De gemeente Groningen ondertekende vrijdag een nieuwe prestatieafspraak met de woningbouwcorporaties, vertelt woordvoerder Hans Coenraads. De stad Groningen kampt ook met een oververhitte woningmarkt. 'De corporaties bouwen de komende vier jaar duizend extra woningen. Ook op andere terreinen zijn we bezig met het versnellen van woningbouwplannen in de stad. Soms door versneld de voorwaarden te scheppen voor ontwikkeling van bouwgrond, maar bijvoorbeeld ook door versnelde aanleg van infrastructuur. Eind 2019 wil Groningen tenminste 4.300 nieuwe woningen gerealiseerd hebben.'

Bron: Volkskrant.nl