Suikerunieterrein

9743 AN Groningen

prijs onbekend

Uw specialist voor dit project

Pandomo Makelaars

Pandomo Makelaars

050 853 37 33

Nieuwbouw op het Suikerunieterrein: de wijk van de toekomst

In 2021 staan de eerste 550 woningen op het voormalige Suikerunieterrein in Groningen. Er komen op termijn zelfs mogelijk 4000 huizen! Spreekt deze woon/werklocatie u aan? Via deze pagina kunt u uw interesse al kenbaar maken. Pandomo Makelaars houdt u op de hoogte.

Grote behoefte aan woningen
Vanwege de grote behoefte aan betaalbare woningen zal er, sneller dan verwacht, gestart worden met de eerste 550 nieuwe huizen. Als alles volgens plan verloopt, zijn deze huizen in 2021 een feit. Deze eerste huizen worden een mix van sociale huur, koop- en starterswoningen en appartementen. Pas veel later, in 2050, is het woonproject voltooid. In de plannen wordt zelfs de komst van een Station SuikerUnie geopperd.

New Sugar District
Onder de naam ‘New Sugar District’ gaat het woonwerkgebied op het voormalig SuikerUnieterrein bekendheid krijgen. Het complete gebied wordt ontwikkeld volgens de strategie ‘Cityplot’. Cityplot is geen klassiek stedenbouwkundig plan met een vast eindbeeld, maar een methode die de condities schept voor een adaptief en lerend gebied. Het gaat uit van de gedachte dat de wereld om ons heen blijft veranderen. Een stedelijk gebied dient zich aan te kunnen passen aan nieuwe omstandigheden en kansen, zowel op sociaal en economisch vlak als op het gebied van innovaties.

Drie deelgebieden
Het Suikerfabriek-terrein is onder te verdelen in 3 deelgebieden: De Kreken, De Vloeivelden en Het Voorterrein. Voor alle drie de deelgebieden geldt dat er een mix is van wonen, werken en recreëren. Uitgaande van het huidige plan van 2500 woningen komen er 850 op het Voorterrein, 1100 op De Kreken en 600 op de Vloeivelden.

• De Kreken – natuurlandschap
De gemeente wil als eerst starten met de bouw van 550 woningen in een gebied dat luistert naar de naam "De Kreken". De Kreken wordt de ‘wijk van de toekomst’: klimaat- en energieneutraal, energieopwekkend, groen, maar ook een samensmelting van wonen en werken. Ook zal de auto een minder prominente plek innemen dan in de huidige woonwijken. Het krekenlandschap heeft een lage dichtheid en staat in het teken van wonen in de natuur. In het natuurlandschap komt een mix van sociale huurwoningen, koop- en starterswoningen en appartementen. In 2020 wordt gestart met ca. 550 woningen, maar het worden er minimaal 2500.

• Vloeivelden – productielandschap
Aan de noordwestkant van het terrein liggen de vloeivelden. De Vloeivelden krijgt een dijkenlandschap die bestaat uit buurtschappen die zijn geconcentreerd op langgerekte ‘terpen’ die grenzen aan het producerend landschap. De combinatie van een unieke dijktypologie met de productieve Vloeivelden zal kansen geven voor innovatie en pioniers. Ook hier zijn verschillende typen ontwikkelingen mogelijk, gebaseerd op de actuele vraag. Mogelijk komt hier zelfs een haven waar woonboten kunnen liggen.

• Voorterrein - stedelijk
Het verharde terrein rondom het zeefgebouw biedt door de ligging ten opzichte van de binnenstad en het Hoendiep een uitgelezen kans om een gemengd stedelijk milieu te ontwikkelen met een hoge bebouwingsdichtheid en een mix van functies. Een referentie voor deze ontwikkeling is de Hortusbuurt: een helder stratenpatroon dat binnen deze kaders plaats biedt aan een grote variatie in bebouwing en functies: hofjes, pakhuizen, werkplaatsen, appartementen, grondgebonden woningen, parkeerplaatsen, tuinen, horeca en onderwijs. Het programma is aanvullend op de binnenstad.

Voor iedereen die hier wil leven
Wonen in het New Sugar District betekent niet domweg een dak boven je hoofd. Hier wordt geleefd. Dit wordt wonen, werken en genieten tegelijk. Het wordt een uitdagende omgeving en dat moet zo blijven. Ook voor wonen. Dat betekent mix-to-the-max.

Kenmerken Wonen op het Suikerunieterrein
De stad met innovatie in energie vormt de belangrijkste waarde als verlengstuk van de woning.

New Sugar Disctrict:
• is een gezonde, veilige en aantrekkelijke woon/werkomgeving met ruimte, recreatie en
ontspanning
• is zelfvoorzienend op energiegebied en levert energie aan de omliggende stadsdelen
• is een ‘zero waste’ buurt met een gesloten materiaalstroom
• is rain proof, produceert schoon water en wint nutriënten en energie uit afvalwater
• is innovatief en vernieuwend op het gebied van mobiliteit, door anders om te gaan met parkeren
en autobezit
• biedt niet alleen infrastructuur voor mobiliteit, maar ook voor woon-, onderneem-, en overige leefruimte

Geïnteresseerd?
Wilt u op de hoogte blijven van alle volgende stappen die rondom ‘New Sugar Disctrict’ worden genomen? Ziet u zich hier misschien al stiekem wonen? Pandomo Makelaars kan u helpen up-to-date te blijven. Klik op ‘volg dit project’ en laat uw gegevens achter. Via digitale mailingen zorgen wij ervoor dat u betrokken en goed geïnformeerd blijft.

Over dit object

Overdracht
StatusOntwikkelgebied, in voorbereiding
Prijsprijs onbekend
Aantal Kavels999
Bouw
Bouwvormnieuwbouw
Indeling
Woonoppervlaktevan tot

Project tijdlijn

  1. Conceptfase locatie ontwikkeling
  2. Indeling kavels bekend
  3. Type woningen concept
  4. In verkoop
  5. Uitverkocht
  6. Start bouw
  7. Oplevering

Geïnteresseerd?
Plan nu gelijk een infogesprek!

  • Eerlijk en onafhankelijk advies

  • Persoonlijke benadering en service

  • Direct inzicht in uw mogelijkheden

prijs onbekend

Buurtinformatie:
Groningen (50 woningen met 65 inwoners)

Koop woningen
45%
Huur woningen
50%
Leeftijdsopbouw
0 - 14 jaar
15 - 24 jaar
25 - 44 jaar
45 - 64 jaar
65+ jaar
Samenstelling HuishoudensGroningen
Eenpersoons82%
Zonder kinderen8%
Met kinderen10%
Refresh to make it work.
Terug naar zoekresultaten

Uw specialist voor dit project

Pandomo Makelaars

Pandomo Makelaars

050 853 37 33