Zoals gebruikelijk willen we het nieuwe jaar graag inluiden met een terugblik op 2016 en een vooruitblik op het nieuwe jaar. Niemand minder dan wethouder Roeland van der Schaaf zal dit met ons doen. De afgelopen 2 jaar hebben we ook met Roeland van der Schaaf terug- en vooruitgeblikt. Roeland van der Schaaf maakt sinds 2012 deel uit van het college van B&W. Hij houdt zich onder andere bezig met wonen en stadsontwikkeling in Groningen.

Wethouder Roeland van der Schaaf aan het woord

Terugblik op 2016
“Vorig jaar ging het al goed met de woningmarkt in Groningen, maar dit jaar gaat het heel erg goed. Misschien wel een beetje té goed. De enorme vraag naar koopwoningen in Groningen is bijna niet bij te benen. Gelukkig hebben wij afgelopen jaar veel nieuwe woningen bijgebouwd om in deze enorme vraag te voorzien, maar komende jaren zal dit aantal nog verder omhoog moeten. Het is dus alle hens aan dek om bij te bouwen in de stad”, vertelt Van der Schaaf.

Groningen populair
Dat Groningen populair is blijkt wel uit de enorme vraag naar woningen in en rondom de stad. Van der Schaaf geeft aan dat dit deels te maken heeft met uitgebleven vraag door de crisis, maar ook door de studenten, jongeren die in de stad willen blijven na het studeren en gezinnen die liever niet de stad verlaten. “We hebben zo’n 1000 jongerenwoningen opgeleverd in 2016. Voor 2017 zitten er veel projecten in de pijplijn. In Paddepoel wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het project Polaris, dat zich primair richt op de doelgroep starters op de woningmarkt. Het programma bestaat dan ook uit maximaal 225 tweekamerappartementen van circa 45-49 m² en voorziet daarmee in de behoefte van jongeren aan meer ruimte en kwaliteit.”

Belangrijke ontwikkelingen
Er heeft een belangrijke discussie plaatsgevonden met betrekking tot aardbevingbestendig(er) bouwen. “Projectontwikkelaars in de gemeente Groningen draaien niet voor de meerkosten op als ze aardbevingsbestendig bouwen. De NAM neemt de extra kosten voor zijn rekening.” Dit is volgens Van der Schaaf de essentie van een onlangs gemaakte afspraak tussen het college en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.

Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt met woningcorporaties, aangezien er een tekort is aan sociale huurwoningen in Groningen. “Vooral voor gezinnen zijn er te weinig plekken. Met woningcorporaties zijn onlangs afspraken gemaakt om flink bij te bouwen de komende jaren.”

Van der Schaaf vervolgt: “Daarnaast hebben wij met ons nieuwe beleid een rem gezet op het opsplitsen van woningen in populaire wijken rondom de binnenstad. Tegelijkertijd hopen we mensen die nu nog investeren in kamerverhuur, te verleiden gezamenlijk te investeren in nieuwe woningbouwprojecten voor jongeren.”

Volgens Van der Schaaf moet wonen in de binnenstad aantrekkelijker worden voor Stadjers. Daarom heeft de gemeente de manifestatie  ‘Wonen in stadshart’ in leven geroepen. “Momenteel wonen vooral studenten in het hart van de stad. Wij willen met de manifestatie projecten realiseren om (jonge) gezinnen, 55-plussers, pas samenwonenden en andere doelgroepen naar de binnenstad te trekken.”

Nieuwbouwprojecten
“Er wordt flink doorgepakt met woningen in de stad. Ebbingekwartier bijvoorbeeld draait erg goed. Het Studenthotel in het Ebbingekwartier is een bijzonder project en een waardevolle toevoeging aan het voormalige Ciboga Terrein. Daarnaast is Europapark volop in ontwikkeling. Zo komt er op het Europapark een luxe wooncomplex de Leyhoeve voor vijftigplussers. Ook is inmiddels het gebied rond de Oosterhamrikkade verder ontwikkeld met verschillende projecten”.

“Naast deze stadse projecten zie ik nog veel mogelijkheden in de uitbreidingswijken Meerstad en Reitdiep. Deze wijken voorzien in de combinatie van ruimtelijk en stads wonen. Ook willen wij nieuw leven blazen in de Eemskanaalzone. Dit wordt de opvolger van het Ebbingekwartier”, aldus Van der Schaaf.  De Eemskanaalzone verandert in de komende 20 jaar van een bijna vergeten hoekje van Groningen in een gebied dat volop in de belangstelling komt te staan: als belangrijk onderdeel van het stedelijk netwerk, als uitbreiding van het centrumstedelijk wonen en als motor van de Groninger economie.

Vooruitblik op 2017
“Er moeten tot 2030 ongeveer 20.000 woningen bijkomen om in de behoeften te voorzien. We denken dat de huizenmarkt wel weer iets rustiger gaat worden en dat daardoor de druk op de woningvoorraad wat afneemt. Echter blijven wij de komende jaren veel bijbouwen. De jaarlijkse productie zal tussen de 1000 en de 1400 woningen liggen”.

“We proberen optoppen van bestaande panden zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast willen we oude panden een tweede leven geven en daarom hergebruiken wij oudere bedrijventerrein, panden of schoolgebouwen. In en rondom de binnenstad zijn nog genoeg locaties waar ontwikkeld kan worden zoals Europapark, Suikerterrein, Eemskanaalzone, Oosterhamrikzone, Ebbingekwartier en Meerstad.”

“Ik hoop dat we de komende tijd, samen met andere partijen, de samenwerking goed houden om in de vraag te kunnen voorzien. Met zijn allen de schouders eronder!”

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden