Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) registreerde in 2016 21% meer hypotheekaanvragen dan in 2015. De gemiddelde rentevaste periode steeg naar 15 jaar, de gemiddelde leeftijd van de aanvragers stijgt verder, net als het aantal aanvragen door ZZP-ers.

Trends en verwachtingen woning- en hypotheekmarkt

De woning- en hypotheekmarkt is in 2016 boven verwachting gegroeid, mede door de aanhoudende lage rente, de daling van de werkloosheid en het hoge consumentenvertrouwen. In 2016 zijn er 21% meer hypotheekaanvragen geregistreerd, van ca. 298.000 in 2015 naar 360.000 in 2016. Eind 2016 vond een kleine renteverhoging plaats en in 2017 zal duidelijk worden of de dalende rentetrend hiermee doorbroken is.

Rentevastperiode naar 15 jaar
De verschuiving van de rentevastperioden zet zich ook in 2016 door. In alle leeftijdscategorieën is zichtbaar dat de gemiddelde afgesloten rentevastperiode in 2016 (15 jaar) circa 5 jaar hoger lag dan in 2010 (10 jaar). In 2015 was te zien dat de rentevastperiode tussen de 3 en 4 jaar gestegen was ten opzichte van 2010, het afgelopen jaar is dit dus nog iets verder gestegen.

Leeftijd hypotheekaanvragers stijgt
De gemiddelde leeftijd van de hypotheekaanvragers verschuift. De leeftijdscategorie 20 t/m 44 jaar laat een duidelijke daling zien tussen de jaren 2010 en 2016. Waarbij de categorie 20 t/m 29 jaar de grootste daling toont. De kooplust in de leeftijdscategorieën 45 jaar en ouder neemt toe tussen 2010 en 2016. Deze verhoudingen zijn min of meer gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Reden hiervan is onder andere dat het voor starters op de woningmarkt steeds lastiger wordt om een woning te kunnen betalen, door aangescherpte regels en stijgende huizenprijzen in de afgelopen jaren.

Meer ZZP’ers
Het aantal ZZP’ers dat een hypotheek via HDN aanvraagt is de afgelopen jaren flink gestegen. Waar dit er in 2013, het eerste jaar waarover HDN over ZZP data beschikt, circa 7.200 hypotheekaanvragen waren, was dit aantal in 2016 circa 30.000. Rekening houdend met het aantal hypotheekaanvragen dat die jaren in totaal verstuurd zijn, is dit een verdubbeling. Waar het in 2013 voornamelijk ZZP’ers betrof uit de leeftijdscategorie 25 t/m 49 jaar, was de grootste groep ZZP’ers in 2016 de groep in de leeftijdscategorie 35 t/m 54 jaar.

Seizoensinvloeden
Waar de hypotheekaanvragen in 2015 afweken van de reguliere seizoensinvloeden door aanscherping van NHG regels per 1 juli, verliepen de aanvragen in 2016 veel meer in lijn met de jaren daarvoor. Vanaf januari was er een stijgende lijn tot de zomermaanden zichtbaar. De zomermaanden zijn traditioneel gezien maanden waarin de aantallen lager liggen dan in de rest van het jaar, zo ook in 2016. Volgens onderzoek van de Hypotheekshop is juni de beste maand om een hypotheek aan te vragen omdat dan de marges op hypotheken het laagst zijn. Vanaf september liepen de hypotheekaanvragen maandelijks weer gestaag op.

Piek november 

De maand november was met recht een recordmaand te noemen, waarin maar liefst 48% meer aanvragen verstuurd werden (ca. 46.500 aanvragen) dan in de maand daarvoor (ca. 31.500 aanvragen). Volgens HDN zouden de renteverhogingen die in november plaatsvonden hiervan de oorzaak te zijn. In een artikel vorige week in de Volkskrant meldden hypotheekadviseurs dat hypotheekverstrekkers door het verhogen van rentes, maximaal gebruik proberen te maken van de altijd drukke eindejaarsmaanden en proberen hiermee tevens de overweldigende eindejaarsdrukte juist enigszins in te dammen. Dit lijkt te zijn gelukt, gezien het feit dat na de aanvraagpiek in november, het aantal hypotheekaanvragen in december weer daalde. Uiteindelijk werden er in 2016 360.000 aanvragen via HDN verzonden, zo’n 21% meer dan in 2015.

Beperkte stijging verwacht voor 2017

HDN verwacht dat de steile groeicurve van de afgelopen jaren in 2017 zal afvlakken door een beperkte groei in de woning- en hypotheekmarkt. De woning-schaarste speelt daarbij een belangrijke rol. Door het huidige beperkte aanbod, is ook slechts een beperkte groei mogelijk. Ook de ontwikkeling van de hypotheekrente is van invloed op de woning- en hypotheekmarkt. De oversluitmarkt droogt op, omdat de rentecontracten van lopende hypotheken in de afgelopen jaren veelal zijn herzien en voor langere tijd (15 of 20 jaar) zijn vastgezet. Maar ondanks enkele onzekere politieke factoren en de forse groei van de afgelopen jaren, verwacht HDN in 2017 toch nog een beperkte stijging in de hypotheekaanvragen via HDN.

Bron: Vastgoedactueel.nl