Staat uw huis in de verkoop, maar denkt u eraan deze te verhuren? U weet waarschijnlijk dat dit kan op basis van de Leegstandswet. Hier zijn veel voordelen aan verbonden. Het is echter belangrijk dat u bij de overgang van de verkoop- naar verhuurmarkt op de hoogte bent van de formaliteiten die daarbij komen kijken. Wat zijn bijvoorbeeld de voorwaarden, wat moet er in het huurcontract staan, en is er nog toestemming van andere partijen vereist? Wij geven u antwoord op deze vragen.

Tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandswet

Tijdelijk verhuren met de Leegstandswet
In eerste instantie werd de Leegstandswet uitsluitend gebruikt door woningcorporaties. Zij konden op basis van deze wet huurwoningen die op de nominatie stonden voor sloop of renovatie nog een korte tijd verhuren. Maar ook u als eigenwoningbezitter kan tegenwoordig gebruik maken van de Leegstandswet, als uw te koop staande woning na langere tijd niet tegen redelijke condities verkocht kan worden en u door dubbele woonlasten in de problemen dreigt te komen. Voor verhuur op basis van de Leegstandwet geldt niet de uitgebreide huurbescherming die bij normale verhuur geldt. Aan het einde van het huurcontract moet de huurder de woning verlaten en kan lege oplevering van de woning in geval van verkoop dus gegarandeerd worden.

Vergunning gemeente
Voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet is een vergunning nodig van de gemeente. Zonder deze vergunning worden de huurbeschermingsbepalingen uit het gewone huurrecht niet opzij gezet. De gemeente verleent de vergunning als de woning te koop staat én nooit bewoond is geweest, of vóór de leegstand minimaal 1 jaar bewoond is, of in de 10 jaar vóór de leegstand maximaal 3 jaar verhuurd is. Tijdens de verhuur moet de woning te koop blijven bij een makelaar. Als uw makelaar de woning tegen redelijke condities kan verkopen, moet hij dit doen.

Toestemming bank en verzekering
Indien u uw woning wilt verhuren op basis van de Leegstandswet heeft u  toestemming nodig van uw geldverstrekker. Deze toestemming kunt u schriftelijk aanvragen. Meld hierbij duidelijk dat het gaat om tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet. Dit is belangrijk, aangezien de woning dan na afloop van de verhuurperiode gegarandeerd weer vrij komt. Banken stellen hun eigen voorwaarden. Zo kan een bank bijvoorbeeld eisen dat er geen betalingsachterstanden zijn en dat de huurprijs minimaal 70% van de maandelijkse hypotheeklasten bedraagt. Ook heeft u toestemming van de verzekeraar nodig. Deze kan besluiten om de premie van opstal- en aansprakelijkheidsverzekering te verhogen.

Huurcontract
De overeengekomen huurperiode duurt minimaal zes maanden en maximaal twee jaar. Daarna kan de huur drie keer met één jaar verlengd worden. Op basis van de Leegstandwet kan de woning dus voor maximaal vijf jaar worden verhuurd. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van minimaal drie maanden en voor de huurder geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. Vermeld het nummer van de leegstandsvergunning in het contract en spreek concreet af dat de huurders meewerken aan eventuele bezichtigingen.

Taakverdeling
Het is verstandig om vooraf goed af te spreken wie wat doet en deze afspraken schriftelijk vast te leggen. In de praktijk komt het er vaak op neer dat de makelaar het huurcontract opstelt en de vergunning aanvraagt bij de gemeente, en dat de opdrachtgever de zaken met de bank en de verzekeraar regelt.

Wilt u uw woning verhuren?  Neem dan contact op met onze verhuurmakelaar.

Gerelateerde berichten