Sinds 1 januari is de zogeheten “jubelton” verdwenen. Veel mensen vragen zich af wat nu nog de mogelijkheden zijn om belastingvriendelijk vermogen over te dragen. Hieronder de actuele stand van zaken.

Schenken in 2024 

Tot welk bedrag een bedrag belastingvrij kan worden geschonken, is afhankelijk van de relatie tussen gever en ontvanger.

Jaarlijkse vrijstelling 
Voor een schenking van ouder(s) aan kind is dit jaar de vrijstelling €6.633, waarbij het kind zelf mag bepalen (van de Belastingdienst althans) waar het geld aan besteed wordt. Ontvang je een schenking van iemand anders, dan is het vrijgestelde bedrag €2.658 en is het bestedingsdoel eveneens vrij. Let er wel op dat de Belastingdienst ouders als één schenker ziet. Ook als ze gescheiden zijn! Om dit te verduidelijken hierbij een voorbeeld: Stel de ouders van Vera zijn gescheiden, dan mogen ze niet elk het bedrag van €6.633 belastingvrij schenken. Beide bedragen worden dan bij elkaar opgeteld alsof het één schenking is.

Eenmalig verhoogde vrijstelling 
Ook dit jaar geldt een eenmalige, verhoogde vrijstelling. Het verschil met deze vrijstelling en die in 2023, is dat deze alleen geldt voor ouder(s) aan kind. Vorig jaar mocht het bedrag ook nog van een andere schenker komen, dat is nu dus beperkter. Deze vrijstelling geldt alleen als de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar is, of een partner heeft die tussen die leeftijdsgrenzen valt.

Wordt de schenking op de 40e verjaardag gedaan, dan is dat geen probleem. Die dag telt nog mee voor de vrijstelling. Het vrijgestelde bedrag is afhankelijk van het bestedingsdoel. Is het doel een dure studie, dan is een bedrag tot € 66.268 vrijgesteld. Een dure studie is een studie die minimaal € 20.000 per jaar kost, exclusief kosten voor levensonderhoud. 
De andere mogelijkheid is een schenking tot €31.813, waarbij de fiscus het bestedingsdoel vrij laat. Het geld hoeft dus niet gebruikt te worden voor de aankoop van een woning, echter zien we vaak dat het geld daarvoor ingezet wordt.

Belangrijk is dat er nog niet eerder gebruik is gemaakt van een verhoogde vrijstelling. Naast bovenstaande voorwaarden zijn er nog een aantal regels die de Belastingdienst hanteert. Wil je daar meer over weten of overleggen wat in jouw geval het beste is? Plan dan gemakkelijk een afspraak in via deze link.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden