De oorlog in Oekraïne is in de eerste plaats een ramp voor de Oekraïense bevolking. Maar ook voor de Nederlandse samenleving zullen de gevolgen niet onopgemerkt blijven. En dat geldt specifiek voor onze woningmarkt en de bouw- en vastgoedsector.

Impact situatie Oekraïne op de woningmarkt

Veel vragen
Daarover krijgen wij dan ook al veel vragen van kopers, verkopers en ook van verhuurders en huurders.
Volgens de NVM is het nog te vroeg om conclusies te trekken over de ontwikkelingen rond Oekraïne, maar de stijgende hypotheekrente en de energiekosten zullen naar verwachting wel invloed hebben op de huizenprijzen. Voor de gemiddelde verkochte woning moest in het afgelopen kwartaal rond de 428.000 euro worden betaald. Een kwartaal eerder was dat nog zo'n 440.000 euro, aldus de meest recente cijfers vanuit de NVM.

Dalende trend zichtbaar?
De lichte daling van de prijzen van kwartaal op kwartaal wil volgens de NVM niet zeggen dat de prijzen een dalende trend hebben ingezet.

Want vaak ligt de prijsontwikkeling in het eerste kwartaal van een jaar lager dan in de rest van het jaar. Zo liet het eerste kwartaal van 2019 ook een daling zien, terwijl de prijzen daarna hard bleven doorstijgen.

“De woningmarkt is nog steeds krap en de huizen die er zijn, worden snel verkocht. Toch lijkt er een lichte bries te waaien door de oververhitte woningmarkt. De extreme prijsstijging van de afgelopen kwartalen zien we niet meer, maar een plus van bijna 14 procent is nog steeds stevig.", aldus Onno Hoes van de NVM.

Minder huizen verkocht, iets meer aanbod
Er werden in de eerste drie maanden van dit jaar zo'n 29.000 woningen verkocht. Dat is ongeveer 19 procent minder dan een jaar eerder. Tegenover de onverminderd grote én acute woningvraag staat geen passend aanbod, niet in aantallen en niet in type woningen. Daar komt bij dat de oplevering en realisatie van meer nieuwbouw stagneert door tekort aan mensen en materialen.

Aan het einde van het kwartaal stonden er zo'n 10 procent meer woningen te koop dan eind 2021 het geval was. De vraag is of deze toename een momentopname is of dat het doorzet en gaat leiden tot een structureel ruimer woningaanbod.

Is nu het moment?
Met name door de extreem hoge energiekosten krijgen we veel vragen over verduurzaming van de eigen woning en willen veel mensen het liefst zo snel mogelijk gasloos wonen. Ook krijgen we geregeld de vraag of verkopen nu het moment is en of het wel verstandig is om in deze tijd een huis aan te kopen. Die keuze is voor iedereen uiteraard afhankelijk van meerdere aspecten. We helpen onze klanten graag bij het inzichtelijk maken daarvan.

Nieuwbouw
Door te kiezen voor nieuwbouw zijn keuzes over duurzaamheid en energiezuinigheid veelal al gemaakt. Daarmee is de beste oplossing voor de energieproblematiek geboden. In en rondom Groningen zijn er diverse gebiedsontwikkelingen in beeld die vele duizenden nieuwbouwhuizen opleveren. Dat biedt onze stad veel perspectief.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden