Het is wellicht opgevallen dat wij bij aankoop en verkoop van een huis veel vragen stellen. Dit komt doordat de overheid makelaars (eerder waren het vooral banken) de rol van ‘poortwachter’ heeft gegeven. Voor u en ons heeft dit de nodige veranderingen en verantwoordelijkheden met zich meegebracht.

Het Cliëntenonderzoek

Waarom vragen wij wat we vragen?
Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten wij al onze klanten identificeren en die identiteit verifiëren. Kortom: wij moeten weten met wie wij zakendoen.

Naast het identificeren en verifiëren brengen wij in kaart waar u woont. Waarom? Dit heeft te maken met het feit dat er landen zijn met een verhoogd risico op witwassen en/of financiering van terrorisme. Daarom doen wij dus onderzoek naar waar u woont en leggen dit ook vast.

Waarom wordt er gevraagd naar de herkomst van financiële middelen?
We zijn er dan nog niet, want hoe gaat u de aankoop van uw nieuwe huis financieren? En waar komt het geld dat u daarvoor gebruikt vandaan? Ook dat moeten we vragen als u via ons een huis aankoopt. Zo’n vraag zorgt mogelijk voor onbegrip, maar helaas hoort ook dit bij onze rol als poortwachter. Daarmee kunnen we vaststellen dat u met uw aankoop geen geld wilt witwassen.

Als we dit in kaart hebben gebracht voldoen wij aan onze verplichting vanuit de Wwft om een cliëntenonderzoek te doen voordat wij een aan- of verkoop laten plaatsvinden.

Meldplicht
Wij zijn ook verplicht een melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland, als we een vermoeden hebben van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Bijvoorbeeld als we geen reële of logische verklaring krijgen over de herkomst van geld.
Wij realiseren ons dat het cliëntenonderzoek draait om privacygevoelige informatie. Vanuit wet- en regelgeving is dit vastgelegd en makelaars moeten hieraan voldoen. We vinden het voor alle duidelijkheid belangrijk te vemelden dat het vragen om deze informatie niet in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Heeft u hierover nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden