Het is wellicht opgevallen dat wij bij aankoop en verkoop van een huis veel vragen stellen. Dit komt doordat de overheid de makelaarskantoren (eerder waren het vooral de banken) de rol van ‘poortwachter’ heeft gegeven. Voor jou en voor ons heeft dit een aantal veranderingen en nieuwe verantwoordelijkheden met zich meegebracht.

Het Cliëntenonderzoek

Waarom vragen wij wat we vragen?
Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten wij al onze klanten identificeren en die identiteit verifiëren. Kortom: wij moeten weten met wie wij zakendoen.

Naast het identificeren en verifiëren brengen wij in kaart waar je woont. Waarom? Dit heeft te maken met het feit dat er landen zijn met een verhoogd risico op witwassen en/of financiering van terrorisme. Daarom doen wij dus onderzoek naar waar je woont en leggen dit ook vast.

Waarom wordt er gevraagd naar de herkomst van financiële middelen?
We zijn er dan nog niet, want we zullen ook vragen op welke wijze je de aankoop van je nieuwe huis gaat financieren. Financier je een deel zelf? Dan zullen we ook vragen een formulier in te vullen dat de herkomst van je eigen middelen verklaart. Zo’n vraag zorgt mogelijk voor onbegrip, maar helaas hoort ook dit bij onze rol als poortwachter. Daarmee kunnen we vaststellen dat je met de aankoop van een huis geen geld wit wast.

Meldplicht
Wij zijn ook verplicht een melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland, als we een vermoeden hebben van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Bijvoorbeeld als we geen reële of logische verklaring krijgen over de herkomst van geld.

Wij realiseren ons dat het cliëntenonderzoek draait om privacygevoelige informatie. Vanuit wet- en regelgeving is dit vastgelegd en makelaars moeten hieraan voldoen. We vinden het voor alle duidelijkheid belangrijk te vemelden dat het vragen om deze informatie niet in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Heb je hierover nog vragen? Dan kunt je daarvoor natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden