Als u iets leest over duurzaam wonen, dan gaat het vaak over nieuwbouwwoningen. Door de regels voor nieuwbouwwoningen, voldoen die aan de modernste normen. Dit gaat gepaard met nieuwe technieken, zoals warmteterugwinning, gescheiden watersystemen en optimale isolatie. Echter, ook bij bestaande woningen is er voldoende mogelijk om deze te verduurzamen. In dit artikel leest u hier meer over.

Duurzame woning levert meer op!

Voordelen van verduurzamen
Bestaande woningen missen vaak het comfort van nieuwbouwwoning en zijn vaak minder goed geïsoleerd. Ze zijn echter wel al helemaal ingebed in hun omgeving. De infrastructuur is compleet en heeft zich volledig gevormd naar de eisen van de bewoners. Ook de groenvoorziening is ontwikkeld en volwassen. Hierdoor ervaart u de buurt als karakteristiek en vertrouwd. Bij een nieuwbouwwoning moet deze sfeer zich meestal nog ontwikkelen.

Door ervoor te kiezen uw bestaande woning te verduurzamen, kunt u heerlijk in uw vertrouwde buurt en omgeving blijven wonen. De uitdaging is dan de huidige woning aan te passen aan de eisen van deze tijd. Ook financieel kunt u over langere termijn uw voordeel behalen. Door nu te investeren in verduurzaming gaat u besparen op uw energielasten, waardoor u (een deel van) uw investering terugverdient. Ook is de verkoopbaarheid van een duurzame woning beter dan een woning met relatief slecht energielabel. Naast bovenstaande punten is het verduurzamen natuurlijk ook goed voor het milieu!

Trias Energetica
U kunt drie dingen doen om duurzaam te verbouwen. Samengevat is dat de Trias Energetica, wat er op neerkomt dat het belangrijk is om de drie dingen in de juiste volgorde te doen:

  1. Beperk uw energieverbruik door verspilling tegen te gaan. Bijvoorbeeld door uw huis (beter) te isoleren.
  2. Maak maximaal gebruik van duurzame energie. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler.
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van “grijze” energie. Denk hierbij aan het gebruik van een warmtepomp of vloerverwarming.

Financieringsmogelijkheden
De investering die het verduurzamen van uw woning vraagt, kunt u op verschillende manieren invullen. Hieronder enkele mogelijkheden:

  • Spaargeld; de rente op een spaarrekening is dermate laag, dat de investering in een lagere energierekening meer rendement kan op leveren. Hou daarbij wel rekening met een buffer voor onvoorziene kosten en uitgaven.
  • Subsidie; de overheid stimuleert het verduurzamen van de eigen woning door middel van subsidies. Kijk daarbij goed of u in aanmerking komt voor de subsidie én dat er nog gebruikt gemaakt kan worden van een subsidieregeling
  • Duurzaamheidslening; Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden daarom de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert. Kijk voor meer informatie op svn.nl/particulieren
  • Hypotheek; Ook de hypotheek is een mogelijkheid om te investeren in de verduurzaming van uw woning. Hieronder meer informatie daarover.

Hypotheek met energiebesparende voorzieningen
Volgens de geldende regelgeving mag de maximale hypotheek op een huis 101% van de marktwaarde zijn. Investeringen in energiebesparende voorzieningen (EBV) zijn een uitzondering op deze regel: de maximale hypotheek mag dan 106% van de waarde van de woning zijn. Dat houdt in dat de extra ruimte alleen gebruikt mag worden voor investeringen in EBV.

Ook mag dan een bedrag van € 9.000 meer geleend worden op basis van het inkomen. Een rekenvoorbeeld:

Maximale hypotheek op inkomen

Inkomen

€ 45.000

Maximale hypotheek op inkomen (rente 2%, 10 jaar vast met NHG)

Regulier

€ 202.000

Investering in EBV

€ 9.000

Maximale hypotheek met EBV

€ 211.000

Maximale hypotheek op waarde woning

Marktwaarde

€ 200.000

Maximale hypotheek regulier (101%)

€ 202.000

Maximale hypotheek met EBV (106%)

€ 212.000

 Het rekenvoorbeeld laat zien dat de financieringsruimte met EBV een stuk ruimer zijn. De maximale hypotheek bij een nul-op-de-meter woning mag zelfs €25.000 meer op basis van het inkomen geleend worden. Bovenstaande geldt ook bij de aankoop van een woning.

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden, aarzel dan niet en neem contact op voor het inplannen van een kosteloze en vrijblijvende afspraak.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden