Groningen barst van de authentieke hofjes. Afgescheiden van de bruisende binnenstad door een vaak gesloten toegangspoort liggen wel dertig hofjes of gasthuizen verborgen. Zoals het St. Anthonygasthuis, het Pepergasthuis en het Pelstergasthuis. Wist u dat zelfs de Hortusbuurt in Nederland tot de wijken behoort met de hoogste dichtheid aan hofjes en gasthuizen?’ Een van de hofjes die de wijk rijk is, ligt aan de Kleine Rozenstraat.

Bijzonder wonen in een hofje

Aan de zuidzijde van de Kleine Rozenstraat is een hofje gesitueerd genaamd Het Middengasthuis. Dit gasthuis stamt uit 1873 en is gesticht door het Algemeen Diakengezelschap. Een diaken is geestelijke gerangschikt direct onder een priester en helpt een priester bij kerkdiensten en gaat over de kerkelijke armenzorg. Het Algemeen Diakengezelschap bestond uit Nederlands-hervormde diakenen en oud-diakenen die zich bezig hielden met het oprichten en in stand houden van 'liefdadige instellingen’ voor arme mensen.

In 1867 besloot het Algemeen Diaken Gezelschap een gasthuis te stichten voor 'fatsoenlijke, oppassende handwerkslieden en dienstboden, te min vermogend om een plaats in een gasthuis met een hoge inkoopsom en nog te goed om een plaats in het diaconiegasthuis te zoeken'.

Drie jaar later werden twee behuizingen en een tuin gekocht aan de Kleine Rozenstraat. Nadat het Gezelschap op 7 november 1872 koninklijke goedkeuring kreeg, werd de bebouwing gesloopt. In het jaar erop, in 1873, werden 21 nieuwe woonkamers neergezet. Hervormden van 55 jaar en ouder konden een plaats in het gasthuis kopen. Door aankopen werd het Middengasthuis in de loop der jaren met zes huisjes uitgebreid (huidige nummers 8 t/m 14), maar vanwege succes werd het alsnog te klein. In de Grote Leliestraat werd daarom een tweede Middengasthuis gesticht.

Tot de Tweede Wereldoorlog voorzagen beide gasthuizen in een behoefte, maar dat veranderde geleidelijk na de oorlog. Het hofje viel steeds meer onder de sociale woningbouw doordat de criteria voor bewoners steeds meer vervaagden.

In 1968 vormden de Middengasthuizen, samen met een aantal andere gasthuizen, de Verenigde Groninger Gasthuizen. Enige jaar later werd het Gasthuis aan de Kleine Rozenstraat verkocht aan een bouwbedrijf. Het gasthuis werd in 1978 door de gemeente ‘niet renoveerbaar’ genoemd en hiermee werd het hofje met de sloop bedreigd. Gelukkig ging de gemeente, na protesteren van de bewoners en de buurt, overstag.

Vanaf 1981 is Gruno, nu Nijestee, eigenaar van het gasthuis. Kortgeleden besloot de wooncorporatie om vrijkomende huurwoningen in en rond het hofje op de vrije markt te verkopen.

Pandomo Makelaars biedt met enige regelmaat een hofjes-woning te koop aan. Klik hier voor ons actuele koopaanbod!

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden