De stad Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Hernieuwbare warmte heeft daarin een belangrijke rol. Er gebeurt al veel in Groningen, alleen wordt op dit moment nog steeds 91% van de warmtevraag met aardgas ingevuld.

Aardgasvrij wonen

Het verduurzamen van de warmtevraag vraagt om de uitfasering van aardgas in de komende 20 jaar. Niet alleen omdat het gebruik van fossiele brandstoffen niet meer past in een duurzame energievoorziening, maar ook omdat de negatieve effecten van door aardgaswinning veroorzaakte aardbevingen het draagvlak voor de productie en het gebruik van aardgas snel hebben doen verminderen. Dit leidt tot een groot gevoel van urgentie bij het werken aan duurzame alternatieven voor aardgas als belangrijkste energiedrager in de warmtevoorziening. Daarbij gaat het niet alleen om het zoeken naar duurzame bronnen voor warmte maar ook om het ontwikkelen van passende economische activiteiten zodat werkgelegenheid in de gassector kan worden behouden. Groningen is immers de aardgashoofdstad van Europa.

De gemeente Groningen is al in 2011 begonnen met de eerste plannen op het gebied van aardgasvrij wonen. Zo is bijvoorbeeld nieuwbouwwijk Meerwijck volledig gasloos ontwikkeld en er is een plan om een aantal bestaande wijken op een hoge temperatuur warmtenet met een geothermiebron aan te sluiten. En dit is niet alleen in het belang van de Groningers die in het aardbevingsgebied wonen, maar in het belang van ons allemaal.

De eerste wijken

Op veel plaatsen zijn al (collectieve) warmte-koude opslagen (WKO) en in het Noordwesten wordt gewerkt aan de uitrol van het geothermie project van WarmteStad. Hiermee wordt een hoog temperatuur warmtenet aangelegd wat zorgt voor relatief weinig aanpassingen aan woningen. Een van de aangewezen wijken is Paddepoel, een jaren '60 wijk die bestaat uit ongeveer 3.000 woningen. De helft van deze woningen bestaat uit corporatieflats, een kwart particuliere eigenaars en een kwart particuliere huur. De corporatieflats zullen als eerste van het gas af gaan met behulp van blokverwarming. 

Wie serieus bezig is met verduurzaming, ontkomt er niet aan ook serieus aandacht te besteden aan warmte. Want warmte is goed voor maar liefst 40% van ons totale energiegebruik. Daarop valt veel te besparen door meer gebruik te maken van restwarmte, aardwarmte en warmte/koudeopslag in de bodem. Naar dergelijke duurzame warmtetoepassingen wordt veel onderzoek gedaan, en de techniek ontwikkelt zich snel. Door de geologische omstandigheden, de aanwezigheid van enkele grote producenten van restwarmte, liggen er in Groningen bovengemiddelde kansen.

Voor u als verhuurder is het zinvol om stil te staan bij de gevolgen voor uw vastgoedbezit. Ook is het verstandig deze ontwikkeling mee te nemen bij een eventuele aankoop. Waaraan moet u denken en met welke – extra – kosten krijgt u te maken als uw woning nog niet aardgasvrij is. 

Mocht u inzicht willen hebben in aardgasloze woningen en gebouwen ? Deze site biedt een overzicht.

Meer weten?  

Onze verhuurmakelaar Sebastian de Vos vertelt u er graag meer over.