Verlaging LTV In 2018 wordt de laatste verlaging in de loan-to-value (LTV) doorgevoerd. Vanaf 1 januari mag maximaal 100% van de marktwaarde van de woning geleend worden. Dit betekent dat bij het kopen van een huis, de kosten koper uit eigen middelen betaald worden. Om energiezuinigheid en duurzaamheid te stimuleren, mag voor het investeren in maatregelen hiervoor een uitzondering gehanteerd worden. Deze investeringen mogen tot maximaal 106% van de marktwaarde meegefinancierd worden.

Wijzigingen 2018 op het gebied van hypotheken

Verhoging NHG-grens

Sinds vorig jaar wordt de bovengrens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gekoppeld aan de gemiddelde woningprijs. De ontwikkelingen in de woningmarkt hebben ervoor gezorgd dat de grens met ruim 8% gestegen is, van € 245.000 naar € 265.000.

Ook hierbij geldt dat investeren in energiebesparende maatregelen de mogelijkheden vergroot. Er mag dan ook bij NHG tot maximaal 106% van de marktwaarde geleend worden. De maximale hypotheek met NHG komt daardoor op € 280.900.

Voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn spouwmuur-, dak-, leiding- vloerisolatie, HR++ beglazing, warmteterugwinning, een zonneboiler of zonnepanelen.

Inkomen partner telt meer mee

Voor tweeverdieners werd bij het bepalen van het financieringslastpercentage in 2017 het inkomen van de minst verdienende partner voor 60% meegeteld. In 2018 is dat 70%. De komende jaren zal dit percentage verder stijgen naar uiteindelijk 100%.

Het resultaat hiervan is dat tweeverdieners een duurder huis kunnen kopen. Voor met name mensen met een lager inkomen is dit een positieve verandering.

Hypotheekrente over restschulden niet langer fiscaal aftrekbaar

In 2012 is de restschuldregeling ontstaan om mensen die hun woning met verlies verkopen, een financieel steuntje in de rug te geven. Voor die restschuld kan vaak een extra lening worden afgesloten, bovenop de maximale hypotheek op basis van de waarde van de woning. Door de restschuldregeling is de rente over die extra lening voor maximaal 15 jaar aftrekbaar.

Per 1 januari 2018 is de restschuldregeling stop gezet. Dat betekent dat de rente over nieuwe restschuldleningen niet meer fiscaal aftrekbaar is, waardoor de netto maandlasten hiervan hoger uitvallen.

Wijziging maximale hypotheekrenteaftrek

In 2018 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken met 0,5%. Voor 2018 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 50% naar 49,5%.

Volgens het regeerakkoord wordt deze daling de komende jaren voortgezet. In 2019 volgt een daling met nog een keer 0,5% en in de jaren daarna met 3% per jaar tot uiteindelijk een tarief overblijft van 36,93%.

In het regeerakkoord zijn nog veel meer fiscale maatregelen aangekondigd. De bedoeling is dat iedereen erop vooruit gaat. De extra woonlasten zullen dan ook waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd door lagere lasten op andere gebieden, zoals aanpassing op de inkomstenbelastingtarieven, sociale premies en toeslagen. In hoeverre iemand daadwerkelijk te maken krijgt met lagere woonlasten, hangt dus af van het totale financiële plaatje.

Meer weten? Klaas Schippers kent alle ins en outs. Uw vraag kunt u persoonlijk aan hem stellen via: k.schippers@pandomo.nl

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden