Ondanks dat er nog veel onduidelijkheid is, lijkt het erop dat een aantal belangrijke wetswijzigingen rondom de verhuur van woningen op 1 juli van dit jaar van kracht zullen zijn. Over de belangrijkste zaken lees je hier meer.

Wetswijziging woningverhuur

1.    Wetsvoorstel Wet Betaalbare Huur
Dit wetsvoorstel leidt tot regulering van huurprijzen en geldt met name voor woningen die op dit moment in de vrije huursector verhuurd worden. Hierbij wordt het zogenoemde ‘woningwaarderingsstelsel’ (WWS of ‘de puntentelling’) dat bekend is uit de sociale huursector, ook verplicht toe te passen op de vrije sector huur. 
Er wordt voorgesteld om de rechtspositie van huurders te verbeteren door de maximale huurprijzen uit het WWS als dwingende norm op te leggen. Dit laatste geldt voor zowel de sociale als de vrije huursector. 
Het wetsvoorstel steunt op vier pijlers:
1. huurders beschermen tegen hoge huren,
2. een voldoende omvangrijk midden-huursegment realiseren,
3. de investeringsbereidheid van verhuurders in de vrije huursector op peil houden en
4. verduurzaming van huurwoningen stimuleren.

Hoe werkt de puntentelling
De puntentelling werkt - zoals de naam al zegt - met punten. Deze punten hebben een waarde in euro's. De waarde per punt wijzigt elk jaar op 1 juli. De meeste punten worden gescoord op het aantal m2, de WOZ-waarde en een goed energielabel. Een energielabel E, F of G zorgen voor puntenaftrek.

Voor elke woning een meetrapport
Op basis van de puntentelling stellen wij de hoogte van de huurprijs vast en nemen dit bedrag op in de huurovereenkomst. De juiste vierkante meters per ruimte en per vertrek worden dus nog veel meer van belang voor een juiste puntentelling. Het is daarom noodzakelijk dat wij bij mutatie van de woning een meetrapport hebben, zodat op basis daarvan de huurprijs nauwkeurig kan worden berekend. Zo'n meetrapport kan eventueel ook via ons kantoor worden aangevraagd en wordt uitgevoerd door een externe partij. De kosten hiervan zijn €150,- per woning en inclusief btw.

Voor elke woning een energielabel
Sinds 2019 is het hebben van een energielabel verplicht voor elke woning dat voor verhuur aangeboden wordt. Het energielabel geeft een huurder namelijk een goede indicatie van het wooncomfort van de woning, maar ook geeft het inzicht in de (te verwachten) energielasten. 
Een energielabel aanvragen voor jouw huurwoning? Het is mogelijk om dat via ons kantoor te laten verzorgen. De kosten daarvoor zijn €250,- voor een appartement en €289,- voor een grondgebonden woning. De genoemde bedragen zijn inclusief btw.

De aanwezigheid van een energielabel geldt in het geval er een huurmutatie plaatsvindt en de woning opnieuw verhuurd moet worden.

2.    Wet vaste huurcontracten (en uitzonderingen daarop)
Het aangenomen initiatiefwetsvoorstel ‘Wet vaste huurcontracten’ regelt dat tijdelijke huurovereenkomsten worden afgeschaft. Dit zorgt voor meer zekerheid voor huurders en vaste overeenkomsten worden daarmee (weer) de norm. Voor specifieke doelgroepen - zoals studenten en urgent woningzoekenden - kan een tijdelijke overeenkomst wel uitkomst bieden. Groepen waarvoor een tijdelijk huurovereenkomst nog wel mogelijk gemaakt wordt zijn:  
1.    Studenten
2.    Huurders die in verband met dringende werkzaamheden of renovatie van hun woning tijdelijk elders wonen
3.    Urgent woningzoekenden
4.    Huurders met wie de verhuurder een tweede-kans-contract aangaat
5.    Wezen en nabestaanden
6.    Gescheiden ouders
7.    Huurders die werken op de Waddeneilanden
8.    Vergunninghouders (statushouders) die direct uit een COA-opvanglocatie komen en in afwachting zijn op definitieve huisvesting

Kunnen we je verder helpen?
Met deze mail hebben we je mee willen nemen in de wijziging in regelgeving rondom de verhuur van woningen. Zodra er meer duidelijk wordt brengen we je ook daarvan graag op de hoogte. Heb je vragen of wil je meer weten over het aanvragen van een meetrapport of energielabel? Ons team Verhuur & Vastgoedbeheer staat dan met plezier, kennis en kunde voor je klaar.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden