Een veelgevraagde vraag tijdens onze gesprekken is: wat gaat er gebeuren met de hypotheekrente? De afgelopen jaren kenden we een steeds verder dalende hypotheekrente en de afgelopen weken worden we in het nieuws geattendeerd op een trendbreuk: de rente stijgt weer.

Verwachtingen hypotheekrente

De rente stijgt!
De stelling dat de rente stijgt klopt, alleen is daar wel enige nuancering bij nodig. De geldverstrekkers die de rente verhogen, doen dan met hele kleine stapjes: met 0,02 tot 0,05%. Nog steeds kennen we op dit moment een zeer lage hypotheekrente, zowel voor de korte rentevast perioden als voor de lange rentevast perioden.

Een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie kent bij een rentevast periode van 10 jaar een rente vanaf slechts 0,86% (d.d. 31-5-2021). Bij een rentevast periode van 20 jaar is dat vanaf 1,19%.

Toekomst
Wat de toekomst ons gaat brengen is lastig voorspellen. Toch doen we in deze nieuwsbrief een poging. Allereerst een korte terugblik.

In het begin van de coronacrisis zagen we een korte periode van rentestijgingen die al snel weer werd omgebogen in een daling. Reden voor de stijging van de rente was dat geldverstrekkers de verwachting hadden dat de coronacrisis een dermate negatief effect op de economie zou hebben, dat meer mensen betalingsproblemen zouden krijgen. Ze zagen daardoor een hoger risico op het verstrekken van leningen en verhoogden de risico-opslag in de hypotheekrente. Al gauw bleek, gelukkig, dat het effect op de economie en daarmee op de betaalbaarheid van de hypotheeklasten meeviel en werd de risico-opslag al snel weer verlaagd.

In de periode daarna bleef de hypotheekrente relatief stabiel.

Naar verwachting zal de economie dit jaar een verder herstel laten zien. Er worden steeds meer mensen gevaccineerd, waardoor de immuniteit verbetert. Overheden treffen voorbereidingen om steeds meer beperkende maatregelen los te laten en de economie zo geleidelijk weer te openen. Zodra consumenten weer geld kunnen uitgeven, zal de economische activiteit aantrekken.

Inflatie
Overheden proberen verder hun economieën extra aan te zwengelen en met stimuleringsmaatregelen ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid terugkeert naar het niveau van voor de coronacrisis.

Beleggers twijfelen echter aan de noodzaak van die maatregelen. Over het algemeen denken ze dat consumenten die tijdens de lockdown weinig konden besteden en (noodgedwongen) meer spaarden, hun opgepotte spaargeld alsnog gaan uitgeven. Als dat gebeurt leidt dat tot een grote stijging van de vraag en loopt de inflatie op. Beleggers willen daar compensatie voor en verlangen daarom een hogere rente.

Graadmeter
De rente op Nederlandse staatsleningen is een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente. Deze is van -0,5% in december 2020 opgelopen naar 0,0% in mei 2021. In de Verenigde Staten is de stijging nog een stuk forser: de 10-jaars overheidsrente is gestegen van 0,9% naar 1,6% in dezelfde periode.

Verwachting
Ondanks de factoren die een stijging van de hypotheekrente zouden verantwoorden zien we toch maar hele kleine stapjes in de hypotheekrente en zo nu en dan zelfs een kleine renteverlaging. De ruimte voor renteverhogingen is beperkt door de felle concurrentiestrijd op de hypotheekmarkt. Daardoor zijn geldverstrekkers erg terughoudend met de verhoging van de hypotheektarieven. Ze leveren liever wat in op de marge, dan zichzelf uit de markt te prijzen.

Voor de komende tijd is onze verwachting dat de rentetarieven voor zowel korte rentevast perioden, als langere peridoden, redelijk stabiel blijven.

Disclaimer
De opvattingen in deze blog zijn gebaseerd op door ons betrouwbaar geachte informatie en gegevens. Echter blijft het een verwachting en betreft het geen absolute wetenschap.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden