Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft kortgeleden samen met diverse woningmarktpartijen (waaronder de NVM) het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ ondertekend.

Vertrouwen in het koopproces

In dit verbeterplan zijn afspraken vastgelegd rondom informatievoorziening, heldere gedragscodes, een biedlogboek, een meldpunt voor klachten, het tuchtrecht en vrijheid in verkoopmethodes. Dit convenant moet de regels bij het kopen van een huis voor verkopers en kopers verduidelijken en informatie rondom de aankoop van een woning inzichtelijker maken.

Meer gelijkheid en duidelijkheid
Volgens de NVM is het verbeterplan een goede stap naar meer gelijkheid en duidelijkheid op de woningmarkt. Veel van de afspraken komen overeen met wat NVM makelaars al doen: deskundig en transparant optreden voor de belangen van hun opdrachtgevers. Het is goed dat dit nu voor meer partijen gaat gelden. Voor de consument is het goed dat dit verbeterplan voor meer helderheid gaat zorgen.

Dit gaat de consument helpen en de markt verder brengen. Tegelijk moeten we ook realistisch zijn: het gebrek aan vertrouwen bij de consument is vooral het gevolg van de oververhitting en krapte op de woningmarkt. De rol van de makelaar daarin is niet allesbepalend. Daarom is het convenant niet de enige oplossing, maar wel een goede stap voorwaarts.”

“Een huis kopen betekent voor veel mensen een grote financiële verplichting”, zegt De Jonge. “Daarom moeten ook de regels voor iedereen duidelijk zijn. Zodat het proces transparant is en er geen ruimte is voor niet-integer handelen. Dit verbeterplan is een goede en noodzakelijke stap die de branche zet. De koper en de verkoper van een huis moet kunnen vertrouwen op een eerlijk en transparant koopproces.”

Verbeterplan koopproces
Het verbeterplan moet ervoor zorgen dat de gedragscodes van de branche begrijpelijk, duidelijk, concreet en goed vindbaar zijn. De huidige gedragscodes worden daarom aangescherpt. Makelaars moeten kandidaat-kopers en -verkopers inzicht geven in het verloop van het biedingsproces door een digitaal biedlogboek beschikbaar te stellen. Verder is toegezegd dat de mogelijkheden worden verkend om een biedlogboek bij de verkoop van een woning branchebreed te verplichten.

Eerste bevindingen Eerlijk Bieden
In juni 2021 werd als reactie op de meldingen over misstanden in de makelaardij het digitale biedlogboek van Eerlijk Bieden geïntroduceerd. Inmiddels zijn er meer dan 300 woningen met het Eerlijk Bieden-keurmerk verkocht. De 2.000 biedingen die tot nu toe zijn gedaan met Eerlijk Bieden bewijzen dat het systeem al veel wordt gebruikt. De eerste bevindingen zijn dat dit de consument en makelaar helpt en de woningmarkt eerlijker maakt.

Onderscheid
NVM is voorstander van afspraken voor de hele woningmarkt die zorgen voor meer duidelijkheid en integriteit. Daarbij is het wel bijzonder dat de ongebonden makelaars zich nu nog niet aan sommige afspraken hoeven te houden. “Dit soort afspraken moeten voor alle partijen gelden.
Daar past geen onderscheid bij tussen de vereisten voor een makelaar van een brancheorganisatie, een ongebonden makelaar en andere partijen in de markt die makelaarsdiensten aanbieden. Dat brengt het doel van het convenant minder snel dichtbij”, aldus de NVM.

Het verbeterplan is ondertekend door NVM, VBO, Vastgoedpro, Vereniging Eigen Huis en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden