Tot 2030 moeten er niet alleen bijna een miljoen woningen bijkomen, die woningen moeten ook goed bereikbaar zijn, zo vindt het kabinet. Het rijk stelt daarom een bedrag van €1,5 miljard beschikbaar waarmee regionale overheden de nieuwe, grootschalige woonwijken beter kunnen ontsluiten. Het gaat hierbij om kleinere projecten zoals de aanleg van fietspaden, bruggen, tunnels en rotondes.

Vaart achter woningbouwplannen

Toekomstbestendig
Uiteindelijk is het de bedoeling dat grootschalige woningbouwgebieden en -locaties leiden tot ‘toekomstbestendige hoogwaardige stedelijke woon-, leef- en werkmilieus, met veel ruimte voor bedrijvigheid en voorzieningen’, aldus het ministerie van BZK.

Investeren in nieuwbouw dient meerdere doelen. Aan de ene kant moeten de nieuwe ontwikkelgebieden zorgen voor meer woningen en aan de andere kant profiteren andere bewoners mee van meer voorzieningen en betere bereikbaarheid van deze steden.

Novex-gebieden
Het kabinet steekt daarnaast nog €6 miljard in infrastructuur in verstedelijkte gebieden waar in de komende decennia grootschalig nieuwbouw moet komen. Deze worden Novex-gebieden genoemd. Groningen staat in deze lijst met de ontwikkelingen voor Suikerzijde en Stadshavens.

afbeelding1_cp_62c2c575b4f186.83288035.jpg

De opgestelde lijst is nog niet definitief. Er zijn namelijk een aantal voorwaarden opgesteld waaraan een gebied moet voldoen om in aanmerking te komen voor grootschalige woningbouwlocatie. Allereerst moet er een duidelijk tekort aan woningen zijn en ook genoeg ruimte voor een groot aantal betaalbare woningen. Steden in de buurt moeten bovendien kunnen meeprofiteren van een betere bereikbaarheid. Grootschalige woningbouw moet tenslotte ook passen binnen randvoorwaarden als de uitstoot van stikstof, geluid en veiligheid.

Groningen groeit groen en eerlijk
Groningen groeit de komende jaren hard. De keuzes van de zesde gemeente van het land hebben invloed op Groningers, op het Noorden en op Nederland. Daarom gaat de coalitie actief en zorgvuldig regie voeren op ruimtelijke ordening. Ze kiest voor groene en eerlijke groei: bestrijden van de klimaatcrisis door minder energieverbruik, meer duurzame energie en meer betaalbare woningen in veilige wijken en dorpen. Aldus de ambities van de nieuwe coalitie van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie in Groningen.

Bron: ministerie BZK

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden