In het afgelopen jaar is er al veel over geschreven. Maar sinds 1 oktober is het vernieuwde taxatierapport een feit. We nemen de belangrijkste aandachtspunten van het vernieuwde rapport graag met u door.

Taxaties nieuwe stijl

Nieuwe taxatie-eisen
Volgens de nieuwe eisen dienen taxateurs nog meer focus te hebben op de bouwkundige staat van de woning. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de objectiviteit en integriteit van de taxateur. Hier was altijd al aandacht voor, maar de nieuwe regelgeving ziet daar nog strikter op toe. De taxateur rapporteert in alle gevallen de reële waarde van de woning. Ook als er (veel) meer voor het huis is betaald in deze oververhitte woningmarkt. Daarnaast is er in het belang van de consument voor gekozen om een vereenvoudigde schrijfwijze te gebruiken in het rapport.

Het meer uitgebreide taxatierapport betekent extra werkzaamheden voor de taxateurs en Ons nieuwe tarief voor een grondig en compleet taxatierapport dat voldoet aan de laatste wet- en regelgeving is € 895,- inclusief btw en validatie.

Erkende taxateurs
Onze makelaars-taxateurs Gerben en Marc hebben beide de her certificering voor de nieuwe rapportage behaald. Om die reden kunnen we onze dienstverlening voor u volgens de nieuwe regel- en wetgeving voortzetten.

Het taxatierapport en uw hypotheek
De hypotheekaanbieder heeft vrijwel altijd een taxatierapport nodig om de hypotheekaanvraag te kunnen accepteren. De aanbieder kijkt naar de waarde van het huis en naar de staat van onderhoud. Heeft de woning achterstallig onderhoud? Is de woning verhuurd, of zit er bijvoorbeeld erfpacht op? Als er niets aan de hand is, financiert de hypotheekaanbieder de volledige marktwaarde van de woning. Of, als u wilt verbouwen, de volledige marktwaarde van de woning nà de verbouwing. De factuur van de taxatie moet u zelf betalen. Daarvoor is dus eigen geld nodig. De taxatiekosten kunnen wel als aftrekpost voor de hypotheek worden meegenomen.

Geldigheid ‘oude’ rapporten en desktop taxatie
Taxatierapporten (oude versie) die u in de afgelopen periode heeft laten opmaken, zijn – net als de nieuwe rapporten geldig tot een half jaar na de rapportagedatum. Daarnaast wordt voor sommige gevallen gesproken over de mogelijkheid om een zogenoemde desktop taxatie uit te laten voeren. Dit is een taxatie waarbij er geen taxatie bij u thuis plaatsvindt, maar de taxateur vanaf zijn eigen werkplek een rapportage opstelt. Deze variant werkt in veel gevallen nog niet. We laten het u weten als daarover meer bekend is. 

Taxatie bij verbouwing
Bij een geplande verbouwing schat de taxateur de waarde van het huis in voor en na verbouwing. Vermeldt de taxateur de waarde na verbouwing in het taxatierapport? Dan wordt deze waarde door de geldverstrekker overgenomen om de maximale toegestane hypotheek te berekenen. Het deel van de hypotheek wat gebruikt wordt voor een verbouwing, wordt in een bouwdepot gedaan.

Voor meer informatie over de vernieuwde taxatie kunt u uiteraard altijd bij ons terecht. We helpen graag.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden