Met ingang van 1 januari 2024 zal zowel de NHG grens als de betaalbaarheidsgrens van woningen worden verhoogd. Daarnaast heeft het - demissionair - kabinet nog diverse andere voornemens bekend gemaakt om de koopwoningmarkt te stimuleren.

Stimulering woningbouw

Bovengrens NHG stijgt naar € 435.000
Op dit moment kunnen mensen gebruik maken van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wanneer zij een woning kopen met een maximale waarde van €405.000. Per 1 januari 2024 wordt deze grens verhoogd naar €435.000. Bij een hypotheek waarbij aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd wordt de NHG-grens nog eens 6% hoger en stijgt daarmee naar een bedrag van € 461.100. Deze verhoging zorgt ervoor dat een hypotheek met NHG toegankelijk blijft voor veel woningkopers. De provisie die betaald moet worden bij het afsluiten van een hypotheek met NHG blijft gelijk (0,6% over het hypotheekbedrag).

Betaalbaarheidsgrens verhoogd naar € 390.000
Tot en met 2030 wil het kabinet 981.000 woningen realiseren, waarvan twee derde valt onder de norm van ‘betaalbaar’. Tot dit jaar gold de oude NHG-grens van €355.000 als maatstaf voor wat als betaalbare koopwoning wordt aangeduid. Door de sterke stijging van de NHG-grens was deze vanaf 2023 losgekoppeld van de betaalbaarheidsgrens. Met ingang van 2024 wordt de huidige betaalbaarheidsgrens – in tegenstelling tot de afgelopen twee jaar –  wel weer geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex. Dit betekent dat de betaalbaarheidsgrens per 1 januari 2024 wordt verhoogd naar €390.000.

De Tweede Kamer kondigt nog diverse andere maatregelen aan om de woningbouw te stimuleren:

  • Doorbouw garantiefonds: deze nog op te richten stichting moet voorkomen dat de bouw van woningen stilvalt. De stichting zal daarvoor de niet verkochte woningen afnemen. Dit gebeurt tegen een gereduceerde prijs. Ontwikkelaars betalen de stichting als ze van de afnamegarantie gebruik willen maken. De Tweede Kamer maakt 175 miljoen euro vrij om de doorbouwgarantie mogelijk te maken. Ontwikkelaars proberen de niet verkochte woningen tijdens de bouw alsnog te verkopen. Lukt dat niet dan neemt de stichting ze dus over en ze verkopen. De opbrengst van de verkoop vloeit terug in het fonds. Eventuele winsten of verliezen komen ten goede of voor rekening van het Rijk, gemeenten en provincies. Met de oprichting van dit fonds gaat een grote wens van onder meer NVM, NEPROM, WoningbouwersNL en Bouwend Nederland in vervulling.
  • Tijdelijke verlaging btw-tarief: de Tweede Kamer heeft de regering gevraagd een onderzoek te starten naar een tijdelijke verlaging van het btw-tarief. Dit geldt voor de bouw van sociale en middelsociale huurwoningen, met een maximale kale huur tot €1.175,72 per maand. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de verlaging van het btw-tarief voor koopwoningen met een maximumbedrag van €350.000.
  • Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen: om starters te helpen moet er een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen komen. Dit fonds stelt 40 miljoen euro beschikbaar waardoor circa 2.000 starters geholpen moeten worden aan een koopwoning. De Tweede Kamer wil mogelijk hier zelfs nog meer geld voor vrij gaan maken. Het fonds wordt waarschijnlijk in de loop van 2024 beschikbaar gesteld.

Bron: NVM november 2023

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden