Fiscaal partners kunnen aftrekposten en vermogen onderling verdelen in hun jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Wij leggen u graag uit hoe u dat optimaal doet, voor maximaal belastingvoordeel.

Slim verdelen en meer tips bij belastingaangifte

Heeft u een fiscaal partner? Dan moet u kiezen hoe u bepaalde posten in de aangifte onderling verdeelt. Niet iedereen realiseert zich dat, maar dit is het belangrijkste aspect van de aangifte, want door een slimme verdeling valt stevig belastingvoordeel te behalen. De praktijk leert dat veel mensen hier veel geld laten liggen (we praten over bedragen die in de honderden euro’s kunnen lopen). De Belastingdienst heeft plannen om de verdeling in de aangifte te automatiseren. In de aangifte over 2021 is dit echter nog niet geregeld. Ook dit jaar zult u dus zelf de meest gunstige verdeling moeten zien te vinden.

Samen
Om te beginnen kunnen fiscaal partners altijd het best samen aangifte doen. Doe ook samen aangifte als slechts één van beiden een uitnodiging tot het doen van aangifte heeft gekregen! Dit is nooit (!) nadelig. Sterker nog, het kan behoorlijk voordelig uitpakken. Samen aangifte doen is simpel: u beantwoordt in de online aangifte onder ‘Partner’ de vraag ‘Wilt u samen aangifte doen?’ met ‘ja’. Alleen zó kunt u de meest optimale verdeling goed bepalen!

Wat wel en wat niet?
Niet alle inkomsten en aftrekposten mogen vrij worden verdeeld onder de fiscale partners. Alleen de zogenaamde ‘gemeenschappelijke inkomensbestanddelen’ komen voor verdeling in aanmerking. Die term is enigszins verwarrend. Het doet er namelijk niet toe van welke partner deze inkomensbestanddelen zijn. Ook als de aftrekpost, het huis, de BV of het vermogen van één van de partners is (bijvoorbeeld omdat er geen gemeenschap van goederen is), is vrij verdelen toegestaan voor:

■ persoonsgebonden aftrekposten (in de aangifte in te vullen onder ‘uitgaven’)
■ het ‘saldo eigen woning’
■ dividenden uit de eigen BV (box 2)
■ vermogen in box 3

In de online-aangifte ziet u onder ‘Verdelen’ welke van deze elementen op u van toepassing zijn. Probeer verschillende verdelingen uit voor het beste resultaat. Door bij elke nieuwe verdeling te clicken op ‘Belasting berekenen’, ziet u wat het effect is van uw keuze.

Nog 5x belastingvoordeeltips
Bij het doen van belastingaangifte kunt u uw aftrekposten verzilveren en is er vaak nog extra voordeel te halen. Met deze 5 tips betaalt u in elk geval niet te veel belasting!

1. Jongeren: doe altijd aangifte!
Omdat veel (vooral studerende en schoolgaande) jongeren de ene maand niet of nauwelijks werken en de andere maand wel, wordt vaak te veel belasting ingehouden omdat de heffingskortingen van de maanden waarin (bijna) niet werd gewerkt, nog niet benut zijn. Jongeren, ook de minderjarige, met een bijbaantje of een stagevergoeding waarover loonheffing is ingehouden, doen er dus goed aan om te checken of ze recht hebben op een teruggaaf van de Belastingdienst. In principe krijg je nooit meer terug dan er aan belasting is ingehouden. Heb je nog nooit aangifte gedaan, of had je vergeten aangifte te doen over sommige jaren? In 2022 kun je nog aangifte doen over de jaren 2017 tot en met 2021!

2. Pak extra korting voor AOW’ers
Bent u AOW’er en heeft u een fiscaal partner? Kijk dan eens in uw belastingaangifte 2021 onder ‘Overzicht belasting en premies’ naar de hoogte van uw verzamelinkomen. Is dat hoger dan € 37.970 (en misschien zelfs hoger dan € 49.324)? Probeer uw inkomen dan zo veel mogelijk onder een van deze grenzen te krijgen (bij voorkeur de laagste)! Schuif daarvoor onder ‘Verdelen’ box 3- en/of box 2-inkomen (zoals dividend van een BV) naar uw partner. Dat kan namelijk extra ouderenkorting opleveren en de minstverdienende partner kan zo vaak beter de eigen ouderenkorting benutten. U ziet het resultaat direct. De ouderenkorting levert u tot € 1.703 per persoon op!

3. Vraag uitstel aan
We weten nog niet hoe de belastingheffing over box 3 eruit gaat zien voor 2021. Voor fiscaal partners met vermogen kan het lastig zijn de meest optimale verdeling van dat vermogen in de aangifte vast te stellen, en dat kan geld kosten. Als het goed is weten we daarover medio april iets meer. Wacht daarom in ieder geval met het indienen van de aangifte tot medio april. Overweeg eventueel uitstel aan te vragen tot 1 september en de aangifte pas in te dienen op het moment dat de Belastingdienst met aanvullende informatie is gekomen. Zo kunt u de verdeling optimaal maken.

LET OP: Vraagt u uitstel aan en verwacht u over 2021 belasting te moeten bijbetalen? Dien dan tegelijkertijd een verzoek in voor een voorlopige aanslag in verband met de hoge belastingrente (4%).
Kiest u niet voor het aanvragen van uitstel? Na het opleggen van de definitieve aanslag (voor fiscaal partners: de laatst opgelegde definitieve aanslag) heeft u in de regel nog 6 weken de tijd om de verdeling aan te passen.

4. Vul aan
De vóóraf ingevulde aangifte is zelden compleet. Ontbrekende gegevens moet u dus zelf aanvullen. Niet (volledig) vooraf ingevuld zijn onder andere de volgende posten die de te betalen belasting verlagen:

■ alle kosten voor de eigenwoningschuld
■ betaalde rente op de familiebanklening voor de eigen woning
■ schuldig erkende bedragen, van uw kinderen (of anderen) geleende bedragen (bijvoorbeeld na ‘schenken en teruglenen’), creditcardschulden, en erfbelastingschulden
■ niet-vergoede reiskosten voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
■ een storting in een (bancaire of verzekerde) lijfrente
■ betaalde partneralimentatie
■ advocaat- en proceskosten in verband met het krijgen van partneralimentatie
■ giften
■ niet-vergoede zorgkosten
■ studiekosten
■ de levensloopverlofkorting

5. Vraag middelingsteruggaaf
Wie het ene belastingjaar veel verdient en het jaar erop weinig, betaalt waarschijnlijk te veel belasting. Gelukkig valt daar wat aan te doen, en wel door het inkomen gelijkmatig te verdelen over meerdere jaren. Dat heet ‘middelen’. Middelen heeft zin als uw box 1-inkomen (inkomen uit werk en woning) over een periode van drie jaar sterk wisselde en in ten minste één van die jaren in een hoger of lager belastingtarief viel. Middelen kan tot 36 maanden nadat de laatste aanslag over de drie te middelen jaren definitief vaststaat.

Met behulp van deze handige middelingscalculatoren kunt u snel en eenvoudig vaststellen of middeling geld oplevert, en zo ja, over welke jaren dat voor u het gunstigst is.

Hoop dat u iets aan bovenstaande tips heeft bij het invullen van uw belastingaangifte dit jaar. Heeft u nog (andere) vragen? Even bellen (050-8533733) of mailen (hypotheek@pandomo.nl) kan wellicht snel het antwoord opleveren.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden