De schenkingsvrijstelling voor een eigen woning wordt met ingang van 2024 helemaal afgeschaft. Dit jaar nog mag nog wel de zogenoemde 'jubelton' (maximaal € 106.671,-) geschonken worden. Vindt de schenking plaats in 2023? Dan geldt een vrijstelling tot een maximum van € 28.947,-. In 2024 vervalt de schenkingsvrijstelling eigen woning in zijn geheel.

Schenking ten behoeve van eigen woning

Wilt u dit jaar nog gebruik maken van de ‘jubelton’ aan bijvoorbeeld een (klein)kind, maar is er nog geen woning aangekocht?

Als u dit jaar nog schenkt, dan moet de ontvanger van de schenking uiterlijk in 2024 het schenkingsgeld gebruikt hebben voor de aankoop van een woning. Op deze manier is het dus toch mogelijk om in de toekomst een eigen woning te kopen met hulp van een schenking die in 2022 heeft plaatsgevonden.

Belangrijk is wel dat met een aantal zaken rekening wordt gehouden. Zo moet u de schenking aangeven bij de belastingdienst. De schenking moet bovendien onvoorwaardelijk zijn. Het kan verstandig zijn om de schenking in een overeenkomst vast te leggen, zo is het makkelijk aantoonbaar hoe de schenking tot stand is gekomen. 

Stel nou dat het niet lukt om voor eind 2024 een woning te kopen, wat gebeurt er dan? In dat geval moet de schenking worden teruggedraaid. Dat kan echter alleen als dit expliciet in de schenkingsakte is vastgelegd. Zo wordt een naheffing voorkomen.

Waar moet u verder nog aan denken?

  • Voor de schenkingsvrijstelling geldt in alle gevallen een aantal voorwaarden. Zo mag de ontvanger niet ouder zijn dan 40 jaar. Wie het bedrag schenkt en welke relatie de schenker en ontvanger hebben doet niet ter zake.
  • De schenker mag het bedrag schenken ten behoeve van:
    de aankoop van een eigen woning (hoofdverblijf) en/of
  • de aflossing van de eigenwoningschuld (bespreek dit wel eerst met een financieel adviseur) en/of
  • de afkoop van het recht van erfpacht van het perceel waarop de eigen woning staat en/of
  • de aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning en/ofhet onderhoud of verbetering van de eigen woning.

Vanaf 1 januari 2024 geldt nog wel de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking van ouders aan kinderen. In dat geval is de maximale schenking (bedrag 2023) € 28.947. Dit bedrag kan in 2024 geïndexeerd worden en belangrijk: de relatie tussen schenker en ontvanger doet dan wél ter zake.

Heeft u vragen over de mogelijkheden rondom het schenken van geld of het besteden van geld dat geschonken is. Klaas en Miriam, onze financieel adviseurs, weten hier u alles over te vertellen. Neem eenvoudig contact met ons op via dit formulier of bel/whatsapp ons via 050-8533733.  

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden