Het is officieel: de hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd vanaf 2020. Maar huizenbezitters krijgen er ook wat voor terug. Want, zo staat in het regeerakkoord: 'de opbrengst van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt volledig gebruikt om de eigenwoningbezitters te compenseren door verlaging van het eigenwoningforfait'.

Regeerakkoord: dit verandert er voor huiseigenaren

Wat verandert er?

 • Hypotheekrenteaftrek gaat vanaf 2020 in stappen van 3 procent omlaag naar 36,9 procent
 • Het eigenwoningforfait gaat naar beneden
 • De Wet Hillen, de vrijstelling voor woningwaardeforfait op afbetaalde woningen, wordt in een periode van dertig jaar afgeschaft

Gevolgen
Gevolgen hiervan gaan vooral de mensen met een hoog inkomen (boven 70.000 euro bruto) voelen. Zij kunnen nu nog maximaal 50 procent aftrekken en dat zou in stapjes van een half procent per jaar worden afgebouwd naar 38 procent in 2043. Dat gaat dus nu veel sneller.

Daarnaast zijn er gevolgen voor met name een miljoen oudere woningbezitters die hun hypotheek tegen die tijd hebben afgelost. Zij gaan meer betalen voor het bezit van hun woning, in de volksmond al 'aflosboete' genoemd.

Dat komt door de afschaffing van de Wet Hillen. Die wet bepaalt dat huiseigenaren met een hypotheekvrije woning zijn vrijgesteld van het eigen woningforfait. Dat is straks afgelopen. In het regeerakkoord staat dat deze vrijstelling in dertig jaar wordt afgebouwd.

Compensatie
Het nieuwe kabinet geeft aan dat huiseigenaren worden gecompenseerd voor het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Dat gebeurt op een aantal manieren. Allereerst door het verlagen van de inkomstenbelasting voor werkenden met de invoering van de sociale vlaktaks. Er komt daarmee een basisbelastingtarief van 36,93 procent voor inkomens tot 68.800 euro.

Vandaar dat ook de maximale hypotheekrenteaftrek op 37 procent uitkomt, die is gekoppeld aan die inkomstenbelasting. Eén uitzondering: hoge inkomens betalen voor het deel boven de 70.000 euro straks 49,5 procent.

De echte compensatie zit in – de term viel al even - het eigenwoningforfait. Het deel van je hypotheekrente dat je mag aftrekken is gebaseerd op de betaalde hypotheekrente, min het woningforfait. Dat is nu veelal 0,75 procent van de WOZ-waarde van de woning. In de plannen van het nieuwe kabinet wordt dat 0,6 procent.

Voor de hele woningmarkt, ook de huurmarkt, verandert er nog meer:

 • 'Loan to value' gaat niet verder omlaag: het maximale hypotheekbedrag op een koopwoning blijft 100 procent van de woningwaarde
 • Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen in de vrije sector
 • De huurtoeslag wordt vereenvoudigd
 • Er komt een korting op de verhuurdersheffing voor verduurzamen huurwoningen
 • Nieuwbouwwoningen worden gasloos gemaakt (50.000 per jaar)
 • Bestaande woningen worden gasloos gemaakt (30.000 - 50.000 per jaar)

Heeft u vragen hierover? Neem gerust contact op met onze hypotjeekadviseur Klaas Schippers!

Gerelateerde berichten

  Geen resultaten gevonden