Het vinden van een betaalbaar huis in Groningen is niet vanzelfsprekend. De Groninger woningmarkt behoort zelfs tot één van de meest krappe van ons land. Doordat ook beleggers zich in deze markt roeren, blijkt het met name voor starters erg lastig te zijn om kans te maken op een betaalbaar huis.

Opkoopbescherming Groningen

Met ingang van 1 januari 2022 is de Huisvestingswet gewijzigd, waardoor gemeenten de zogenoemde opkoopbescherming kan invoeren voor een groot deel van de koopwoningen. Voor die woningen geldt dan een zelfbewoningsplicht en deze kunnen dan niet meer gekocht worden door beleggers. Het doel hiervan is om koophuizen betaalbaar te houden en betere kansen voor starters op de woningmarkt te bieden. De opkoopbescherming geldt voor koopwoningen met een WOZ-waarde tot en met €305.500,-. Wil je zien voor welke woningen uit ons eigen aanbod deze regeling van toepassing is?

Op die manier wordt 60% van de koopwoningen beschermd tegen opkoop en komen deze huizen, bij verkoop, in handen van mensen die zelf in die woning gaan wonen. Wel blijft het in de deze prijscategorie mogelijk een woning te kopen voor verhuur aan eerste- en tweedegraadsfamilie.

Grip op de woningmarkt

Gemeenten mogen de opkoopbescherming invoeren voor het bestrijden van schaarste aan betaalbare koopwoningen of voor het behoud van de leefbaarheid van de woonomgeving.

Wethouder Roeland Van der Schaaf: ‘Al enkele jaren doen we door middel van beleid alles wat we kunnen om onze grip op de woningmarkt te versterken: van het aanscherpen van het splitsingsbeleid tot het opstellen van de doelgroepenverordening en de zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw. Voor de bestaande bouw hadden we nog geen instrument om meer grip te krijgen, die is er nu gekomen met de opkoopbescherming.’

Opkoopbescherming in de gehele gemeente

De opkoopbescherming is uitgewerkt in een beleidsvoorstel. De belangrijkste punten hiervan zijn:

  • Om de schaarste aan goedkope- en middeldure koopwoningen in de stad te bestrijden wordt de opkoopbescherming gemeente breed ingevoerd (minus de voormalige gemeente Ten Boer);
  • De opkoopbescherming wordt ingevoerd voor koopwoningen met een WOZ-waarde tot en met €305.500, -. Deze prijsgrens wordt jaarlijks geïndexeerd;
  • Vergunningen worden verleend volgens landelijke wetgeving op basis van drie voorwaarden:
  • Verhuur aan eerste- en tweedegraadsfamilie;
  • Tijdelijke ingebruikgeving (bruikleen) tot 12 maanden;
  • Verhuur van woningen die onlosmakelijk aan een winkel- of bedrijfspand verbonden zijn.
  • Het verbod om de woning te verhuren geldt voor vier jaar na aankoop.

Met ingang van 1 maart 2022

Dit voorstel wordt in februari ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Het streven is om de opkoopbescherming op 1 maart 2022 in werking te laten treden. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of het voorstel, zoals het hierboven is uitgewerkt, wordt ingevoerd.

Vragen over de opkoopbescherming zoals die voor Groningen geldt of hulp nodig bij het vinden van een passend huis? Onze makelaars helpen je met plezier verder.

Bron: NVM en site Gemeente Groningen

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden