De toegevoegde waarde van onze nieuwbouwspecialisten is het geven van advies. Aan potentiële kopers, maar ook - in een veel eerder stadium - rondom nieuwbouwontwikkelingen aan gemeenten en projectontwikkelaars. Op die manier zorgen we er samen voor dat het beste product wordt uitgedacht, ontwikkeld en gebouwd. Daardoor nemen risico’s af en de verkoopsnelheid toe.

Onze rol bij projectontwikkeling

Maar wat gebeurt er als de markt verandert? Hoe ontwikkelt een gebied zich en welke economische invloeden kunnen daar een rol in spelen?

Als vertegenwoordiger van de vraag spelen we daarin een belangrijke rol. Want, als we weten hoe de vraag zich ontwikkelt, kunnen we een projectontwikkelaar of gemeente uitstekend adviseren over de nog te ontwikkelen huizen. Marktgegevens geven ons daarin richting. En daarvan hebben we veel tot onze beschikking. Maar een huis kopen is ook voor een belangrijk deel emotie. Dit sentiment halen we niet uit marktgegevens en databases, maar daar hebben we veel kennis van omdat we elke dag persoonlijk contact hebben met huizenkopers en -verkopers.

Verschillende rollen nieuwbouwadviseur
De belangen van de verschillende, samenwerkende marktpartijen en projectontwikkelaars lopen in sommige gevallen flink uiteen. Bovendien moet het ontwerp van de woningen voldoen aan het beeldkwaliteitsplan. Het is daardoor altijd een uitdaging om binnen de bestaande contouren een nieuw plan te maken, waar iedereen zich goed bij voelt. Onze nieuwbouwadviseurs zijn daardoor vaak zowel mediator als adviseur èn woningverkoper in één.

Nieuwbouw is in beweging
Nieuwbouw is behoorlijk in beweging, met name op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. En het verschil tussen bestaande bouw en nieuwbouw zien we steeds groter worden. In een nieuwbouwwoning zien we verschillende nieuwe energiezuidige toepassingen en duurzaamheidsvoorzieningen die om uitleg vragen. Wij helpen potentiële nieuwbouwkopers daar uiteraard uitvoerig bij.

Die verschillende rollen en de steeds in 'bewegende' (nieuwbouw)woningmarkt vraagt om flexibiliteit, actuele kennis en specifieke vaardigheden van onze nieuwbouwadviseurs. Alleen dan kunnen wij onze bijdrage leveren aan het bouwen van huizen dat aansluit op de vraag. Huizen die aansluiten bij de huidige woonwensen, maar ook toekomstbestendig zijn.

Wij zijn er klaar voor!

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden