"Kunnen wij op onze leeftijd nog wel een hypotheek krijgen?”, dat is de vraag die veel ouderen zichzelf vragen. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ook onze overheid stuurt daar op aan. Uit gesprekken met klanten op leeftijd blijkt echter dat men zeer onzeker is over de mogelijkheden van het afsluiten van een nieuwe hypotheek. In dit artikel meer informatie over de beperkingen, maar er zijn ook zeker mogelijkheden!

Hypotheken en leeftijd; wat zijn de mogelijkheden voor senioren op de woningmarkt?

Hypotheek en leeftijd
Stel het gaat om het afsluiten van een geheel nieuwe hypotheek. Die moet tegenwoordig binnen 30 jaar annuïtair of lineair afgelost worden, om gebruik te kunnen maken van hypotheekrenteaftrek. Aan het krijgen van de hypotheek zelf zit geen maximumleeftijd verbonden. Toch is het niet vanzelfsprekend dat u op hogere leeftijd daadwerkelijk een hypotheek kunt krijgen. Want hoe ouder u bent, hoe groter de kans dat u binnen die dertig jaar overlijdt. Dan ziet de geldverstrekker mogelijk het uitgeleende geld niet terug.

Overlijdensrisicoverzekering
Het gaat dus onder andere om zekerheid. Om bovenstaand risico af te dekken, kan de geldverstrekker een overlijdensrisicoverzekering verplicht stellen. Deze verzekering keert uit, als u tijdens de looptijd komt te overlijden en wordt gebruikt om de hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen. In het afsluiten van zo'n verzekering zit een moeilijkheid: Het is namelijk erg duur om deze verzekering op hogere leeftijd af te sluiten en soms zelfs niet mogelijk.

Spaargeld
Misschien denkt u er aan om een deel van uw spaargeld te investeren in een nieuwe woning, in plaats van het op een spaarrekening met een lage rente te laten staan.

Dat is een manier om de verplichting van de overlijdensrisicoverzekering te voorkomen. Als dit met voldoende mate lukt, is een overlijdensrisicoverzekering misschien wel heel verstandig, maar niet meer verplicht om af te sluiten. Daardoor wordt een nieuwe hypotheek misschien een stuk bereikbaarder.

Overwaarde
Naast het spaargeld kan er ook sprake zijn van overwaarde in de huidige eigen woning. Deze overwaarde is een mooie eerste investering in de nieuwe woning en kan net als het spaargeld een verplichte overlijdensrisicoverzekering voorkomen.

Inkomen nu en later
Bij de berekening van uw hypotheekmogelijkheden is ook de hoogte van uw pensioeninkomen van belang. In de meeste gevallen is het pensioeninkomen lager dan het huidige inkomen. Als u al gepensioneerd bent, dan wordt rekening gehouden met uw AOW, werkgeverspensioen en/of een zelf opgebouwd pensioen. Bent u nog niet met pensioen op het moment dat u de hypotheek afsluit, maar zit u minder dan tien jaar van uw pensioenleeftijd af? Dan is het van belang dat de hypotheeklasten ook nadat u de pensioenleeftijd heeft bereikt nog betaalbaar voor u zijn.

Renteaftrek
Een andere reden waarom de hoogte van uw pensioeninkomen van belang is, is dat u minder belasting betaalt als u AOW ontvangt. Daardoor is er minder belasting aftrekbaar. Daarnaast is het denkbaar dat uw pensioeninkomen lager is dan het inkomen dat u voor uw pensioen had, waardoor u in een lager belastingtarief valt. U betaalt dan minder belasting, maar krijgt daardoor ook minder hypotheekrenteaftrek. Hierdoor vallen de netto hypotheeklasten hoger uit dan voor uw pensioenleeftijd.

Aflossingsvrije hypotheek
Een mogelijkheid om de maandlasten van de hypotheek te beperken is een deel van de aflossingsvrij voortzetten. Heeft u namelijk een aflossingsvrije hypotheek van voor 1 januari 2013, dan mag u deze hypotheekvorm onder voorwaarden meenemen naar uw nieuwe woning met behoud van hypotheekrenteaftrek.

Uw mogelijkheden
Zoals u heeft kunnen lezen is een hypotheek afsluiten ook op hogere leeftijd niet onmogelijk. Wilt u weten wat de mogelijkheden in uw situatie zijn? Neem dan contact met mij op voor een kosteloze en vrijblijvende afspraak.

Bron foto: consumentenbond.nl

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden