In 2022 is de hypotheekrente met ongeveer drie procent gestegen, na jaren van alleen maar dalende rentestanden. Veel mensen weten niet dat ze kunnen verhuizen en de rente van hun huidige hypotheek mee kunnen nemen. En dat dat flink kan schelen in de portemonnee! Er zijn echter wel een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden. Onze hypotheekadviseurs Klaas en Miriam leggen het in onderstaand artikel voor je uit.

Hypotheekrente meenemen bij verhuizing

Dezelfde geldverstrekker
Als de hypotheekrente wordt meegenomen, dan blijft de hypotheek bij dezelfde geldverstrekker. De rente kan ook alleen over de 'oude' lopende schuld worden meeverhuisd.. Mocht voor de volgende woning meer geld nodig zijn, dan is op dat deel van de lening de actuele rente van toepassing.

Als voorbeeld: Vera en Maarten kopen een woning van € 450.000 en hebben een hypotheek van € 200.000 nodig. Hun huidige hypotheek bedraagt € 150.000, met een rente van 1,65% die nog 15 jaar vaststaat.
In de nieuwe situatie lenen ze dan € 150.000 met een rente van 1,65% en € 50.000 tegen de actuele rente.

Verhuisvoorwaarden
Bijna alle geldverstrekkers kennen een verhuisregeling voor de hypotheekrente. De voorwaarden zijn echter niet overal gelijk. Bij de ene geldverstrekker kan de rente alleen meegenomen worden als de huidige woning al verkocht is, bij de andere kan de hypotheekrente alvast verhuisd worden terwijl de huidige woning nog in de verkoop staat. In dat laatste geval kan het zijn dat de ‘oude’ hypotheek tijdelijk een hogere rente kent.

Geldverstrekkers kunnen ook tijdslimieten toepassen voor het meeverhuizen van de hypotheekrente. Bijvoorbeeld een tijdspanne van maximaal een half jaar tussen verkoop van de huidige woning en de aankoop van de nieuwe.

Haalbaarheid
Bij de aanvraag van een hypotheek moet de geldverstrekker altijd beoordelen of de benodigde lening haalbaar is op zowel waarde van de woning én op basis van het inkomen. Het meenemen van de hypotheekrente is daarom geen zekerheid of de financiering van de volgende woning ook haalbaar is.

Resterende rentevast periode
Voor het bepalen van de maximaal haalbare hypotheek op basis van inkomen, moet de geldverstrekker zich houden aan de wettelijke regels. Eén van die regels is dat als de rentevast periode (in dit geval de resterende rentevast periode) korter is dan tien jaar, de geldverstrekker voor dat leningdeel uit moet gaan van een voorbeeldrente van 5,0%. Dat heeft vaak een verlagend effect op het maximale leenbedrag.

Renteklasse
Geldverstrekkers werken met verschillende renteklassen; de verhouding tussen de marktwaarde van de woning en de daarop rustende schuld. Als de nieuwe lening in een andere renteklasse valt, dan wordt de rente daarop naar boven of beneden bijgesteld.

Hierboven staan een aantal aandachtspunten die belangrijk, maar generiek zijn. In een persoonlijk gesprek gaan we graag op jouw persoonlijke mogelijkheden in. Plan gemakkelijk zelf een afspraak met Klaas of Miriam in via deze link!

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden