Huurverhogingen: info voor verhuurders en huurders! Een verhuurder mag de huur één keer per jaar verhogen (of twee keer per 24 maanden). De verhuurder moet daarvoor altijd schriftelijk een huurverhogingsvoorstel doen. Dit voorstel moet minimaal twee maanden voordat de huurverhoging ingaat, bij de huurder bekend zijn. Gaat de huurverhoging in per 1 juli, dan moet de huurder het huurverhogingsvoorstel uiterlijk op 30 april hebben ontvangen.

Huurverhoging 2018

Huurverhogingen voor woningen onder liberalisatiegrens (€ 710)
In verband met de huurprijsbescherming is de huurverhoging voor huurwoningen, die niet binnen de vrije sector vallen, aan strikte regels gebonden. Zo bepaalt de overheid met welk percentage de huren van woningen onder de liberalisatiegrens jaarlijks mogen stijgen. Bovendien mag de huurprijs door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijs uitkomen. In dit artikel leggen wij uit hoeveel procent de huur maximaal omhoog mag gaan.

Inkomen tot € 41.056: 3,9%

Was uw huishoudinkomen € 41.056 of minder in 2017? Dan mag de huur van uw huis vanaf 1 januari 2018 hooguit 3,9% omhoog. Dat geldt dus voor de huurverhoging per 1 juli 2018. Maar ook voor eventuele “inhaalhuurverhogingen” in het eerste half jaar van 2018.

Inkomen boven € 41.056: 5,4%

Was uw huishoudinkomen € 41.056 of meer in 2017? En heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat uw huishouden uit maximaal 3 personen? Dan mag de huur hooguit 5,4% omhoog. Gaat uw  huur met meer dan 3,9% (maar maximaal 5,4%) omhoog? Dan moet uw verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen. Uit die verklaring moet blijken dat uw huishoudinkomen van 2017 hoger was dan € 41.056.

Studentenkamers:  2.9%

Huurverhoging bij geliberaliseerde huurcontracten (boven €710)
Heeft u een woning met een geliberaliseerd huurcontract (ook wel vrije-sectorhuur genoemd)? Dan kan de verhuurder op 2 manieren de huur verhogen. Via een indexeringsclausule in het huurcontract of via het aanbod van een nieuw huurcontract.

Bij een geliberaliseerd contract (vrije sector) gelden de volgende regels voor huurverhoging:

  • De huurprijs mag eenmaal per 12 maanden worden verhoogd. Let wel: Een tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning is toegestaan.
  • Het puntensysteem voor huurwoningen en de maximale huurprijzen zijn niet van toepassing.
  • De verhuurder is niet verplicht u binnen een bepaalde termijn op de hoogte te brengen van de huurverhoging.
  • De verhuurder kan het huurcontract opzeggen als u weigert de huurverhoging te betalen. Stemt u niet schriftelijk in met de opzegging, dan kan alleen de rechter de huur beëindigen.

Huurverhoging via een indexeringsclausule in het huurcontract

Staat in het huurcontract een indexeringsclausule? Dan is de jaarlijkse huurverhoging al aan het begin van de huur overeengekomen.

In het huurcontract staat dan vermeld voor welk percentage of welk inflatiepercentage is gekozen. Is de indexeringsclausule in uw huurcontract gebaseerd op de consumentenprijsindex van het CBS? Dan kunt u de huuraanpassingen zelf berekenen met de Indexeringsmodule huurprijsaanpassing.

Geen huurverhogingsvoorstel

Bij een indexeringsclausule hoeft de verhuurder geen huurverhoging voor te stellen. Door de huurovereenkomst te ondertekenen, bent u immers al aan het begin van de huur akkoord gegaan met de huurverhoging. De verhuurder hoeft alleen te laten weten met welk bedrag de huurprijs omhoog gaat. En hoe de verhoging is berekend. Er is geen termijn waarbinnen de verhuurder u deze informatie moet geven.