Het is weer bijna zover, de jaarlijkse huurverhoging. Een verhuurder mag de huur namelijk één keer per jaar verhogen (of twee keer per 24 maanden). De verhuurder moet schriftelijk een huurverhogingsvoorstel doen. Dit voorstel moet hij minimaal twee maanden voordat de huurverhoging ingaat aan de huurder sturen. Als de verhuurder de huur wil verhogen per 1 juli, dan moet de huurder het huurverhogingsvoorstel uiterlijk op 30 april krijgen.

Huurverhogingen: hoe zit dat precies?

Huurverhogingen voor woningen onder liberalisatiegrens (€710)
In verband met de huurprijsbescherming is de huurverhoging voor huurwoningen die niet in de vrije sector vallen aan strikte regels gebonden. Zo bepaalt de overheid met welk percentage de huren van woningen onder de liberalisatiegrens jaarlijks mogen stijgen. Bovendien mag de huurprijs door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijs uitkomen. Hieronder leggen wij u hoeveel procent uw huur maximaal omhoog mag gaan.

  • Inkomen tot € 40.349: 2,8%

Was uw huishoudinkomen € 40.349 of minder in 2015? Dan mag de huur van uw huis vanaf 1 januari 2017 hooguit 2,8% omhoog. Dat geldt dus voor de huurverhoging per 1 juli 2017. Maar ook voor eventuele “inhaalhuurverhogingen” in het eerste half jaar van 2017.

  • Inkomen tot € 40.349: 4,3%

Was uw huishoudinkomen € 40.349 of meer in 2015? En heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat uw huishouden uit maximaal 3 personen? Dan mag de huur hooguit 4,3% omhoog. Gaat uw  huur met meer dan 2,8% (maar maximaal 4,3%) omhoog? Dan moet uw verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen. Uit die verklaring moet blijken dat uw huishoudinkomen 2015 hoger was dan € 40.349.

  • Studentenkamers: 1,8%

Huurverhoging bij geliberaliseerde huurcontracten (boven €710)
Heeft u een woning met een geliberaliseerd huurcontract (ook wel vrije-sectorhuur genoemd)? Dan kan de verhuurder op 2 manieren de huur verhogen. Via een indexeringsclausule in het huurcontract. Of via een aanbod van een nieuw huurcontract.

Bij een geliberaliseerd contract (vrije sector) gelden de volgende regels voor huurverhoging:

  • De huurprijs mag maar eens in de 12 maanden worden verhoogd. Een tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning mag wel.
  • Het puntensysteem voor huurwoningen en de maximale huurprijzen zijn niet van toepassing.
  • De verhuurder is niet verplicht u binnen een bepaalde termijn op de hoogte te brengen van de huurverhoging.
  • De verhuurder kan het huurcontract opzeggen, als u weigert huurverhoging te betalen. Stemt u niet schriftelijk in met de opzegging, dan kan alleen de rechter de huur beëindigen.

- Huurverhoging via een indexeringsclausule in het huurcontract
Staat in het huurcontract een indexeringsclausule? Dan is de jaarlijkse huurverhoging al aan het begin van de huur overeengekomen.

In het huurcontract staat dan vermeld voor welk percentage of welk inflatiepercentage is gekozen. Is de indexeringsclausule in uw huurcontract gebaseerd op de consumentenprijsindex van het CBS? Dan kunt u de huuraanpassingen berekenen met de Indexeringsmodule huurprijsaanpassing.

- Geen huurverhogingsvoorstel
Bij een indexeringsclausule hoeft de verhuurder geen huurverhoging voor te stellen. Door de huurovereenkomst te ondertekenen, bent u immers al aan het begin van de huur akkoord gegaan met de huurverhoging. De verhuurder hoeft alleen te laten weten met welk bedrag de huurprijs omhoog gaat. En hoe de verhoging is berekend. Er is geen termijn waarbinnen de verhuurder u deze informatie moet geven.

U kunt hier controleren of het huurverhogingsvoorstel binnen de wettelijke grenzen ligt.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden