De Prinsjesdag - editie 2023 gaat de boeken in als Prinsjesdag ‘light’ want met een demissionair kabinet blijven ingrijpende besluiten uit. Tóch zijn er een aantal belangrijke maatregelen waar jij als (aanstaand) woningbezitter in 2024 mee te maken krijgt. In dit artikel zetten we het voor je op een rij.

De veranderingen na Prinsjesdag

Koopkracht stijgt
Om te voorkomen dat het aantal mensen dat niet kan rondkomen nog verder groeit, wordt er door het demissionaire kabinet ruim twee miljard euro uitgetrokken. Alle inkomensgroepen gaan er volgens de koopkrachtcijfers op vooruit. De laagste inkomens en gepensioneerden gaan er ruim 1 procent op vooruit. Voor gezinnen met kinderen stijgt de koopkracht zelfs met 2,4 procent. Onder andere het kindgebonden budget stijgt en iedereen met betaald werk profiteert van een verhoging van de arbeidskorting.

Deze koopkrachtsteun wordt voor een deel betaald uit belastinggeld. Als je een hoger inkomen hebt, val je volgend jaar eerder in het belastingtarief van 49,5%. Verder betaal je volgend jaar iets meer belasting in de eerste schijf, 36,97% in plaats van 36,93%. Wel gaat de arbeidskorting met € 115 omhoog, als je een inkomen hebt tussen € 23.000 en € 37.000.

Ook de belasting over vermogen, zoals spaargeld en beleggingen, gaat omhoog. In 2024 betaal je 34% over het 'fictieve' rendement ervan; dit was 32%. De belastingdrempel in box 3 wordt niet aangepast en blijft op € 57.000 en bij fiscaal partnerschap € 114.000.

Woningwaardegrens startersvrijstelling stijgt
Goed nieuws voor starters op de woningmarkt! Vanaf 2024 stijgt de woningwaardegrens voor de startersvrijstelling. De startersvrijstelling ofwel vrijstelling van overdrachtsbelasting is een regeling die starters ondersteunt bij het kopen van hun eerste woning. De vrijstelling was tot nu toe van toepassing op woningen met een waarde tot €440.000. Deze grens wordt per 2024 aanzienlijk verhoogd naar maar liefst €510.000. Uiteraard zijn er enkele voorwaarden verbonden aan de startersvrijstelling. Wil je weten welke voorwaarden, neem dan contact op met onze hypotheekadviseurs. Zij weten precies wat mogelijk is in jouw specifieke geval.

NHG
Daarnaast wordt door NHG gekeken naar de hoogte van de kostengrens. Bij een bestaande woning ligt die in 2023 op € 405.000, de verwachting is dat die in 2024 naar een bedrag tussen de € 420.000 en € 440.000 kan gaan. Het bedrag is afhankelijk van de keuze van het ministerie om de huidige ontwikkelingen van de woningmarkt in de berekening op te nemen, of om uit te gaan van een gemiddelde over langere tijd. In december verwachten we het definitieve bedrag door te krijgen.

Hypotheek
Vooralsnog verandert er niets aan de regels rond hypotheekrenteaftrek. Waar je rekening mee moet houden als je een (nieuwe) hypotheek wilt sluiten, is dat de hoogte daarvan volgend jaar mede afhankelijk wordt van het energielabel van het huis. De ideeën zijn dat bij een energiezuinige woning, de energielasten lager zijn waardoor een hogere hypotheek betaalbaar is. Bij een woning met energielabel E, F of G zullen verduurzamingsmaatregelen belangrijker worden.

Dat kost energie
In de afgelopen jaren heeft de energierekening een flinke impact gehad op onze maandelijkse woonlasten. De overheid riep een aantal maatregelen in het leven ter compensatie van deze forse kostenpost. In 2024 wijzigen de volgende zaken:

  • De netbeheerkosten stijgen vanaf 2024. Op jaarbasis zal de gemiddelde stijging op circa €40 uitkomen. Daarmee betaalt een gemiddeld huishouden in 2024 zo’n €600 per jaar aan netbeheerkosten. Deze kosten zijn niet afhankelijk van het energieverbruik.
  • Om huishoudens te compenseren voor de hoge belastingdruk en leveringstarieven werd het energieprijsplafond in het leven geroepen. In 2024 komt dit prijsplafond ten einde, hierdoor moeten huishoudens weer het volledige leveringstarief inclusief belasting betalen.
  • De gemeentelijke energietoeslag voor huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum wordt in 2024 niet verlengd. Daarentegen blijft het Tijdelijk Noodfonds Energie wél van kracht. Huishoudens die (door het afschaffen van het energieprijsplafond en het vervallen van de gemeentelijke energietoeslag) hun energierekening niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op dit vangnet.
  • Gelukkig is er ook goed nieuws! De salderingsregeling blijft in 2024 nog van kracht. Via de salderingsregeling kunnen huishoudens en kleine bedrijven zelfgeproduceerde elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet en wegstrepen tegen hun eigen verbruik.

Meer toezicht in de bouw
Vanaf 2024 wordt er stapsgewijs een nieuwe wet ingevoerd die erop toeziet dat de bouwkwaliteit in Nederland wordt verbeterd en de positie van de bouwconsument wordt versterkt. De zogenoemde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal vanaf 2024 stapsgewijs worden ingevoerd. In het kort zorgt deze wet voor meer toezicht in de bouw, private kwaliteitsborging en meer aansprakelijkheid voor aannemers. Vooral bij de (ver)bouw van een woning in particulier opdrachtgeverschap zal het inschakelen van een kwaliteitsborger extra kosten met zich meebrengen. De gemeentelijke leges zullen naar verwachting dalen. Op de website van de Rijksoverheid lees je meer informatie over de Wkb. 

Schenken? Doe het nu!
De schenkingsvrijstelling eigen woning, beter bekend onder de naam ‘jubelton’ wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Ben jij voornemens om een schenking te doen aan (bijvoorbeeld) jouw kinderen voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning? Dan kan dat in 2023 nog belastingvrij tot een bedrag van €28.947. Wil jij precies weten wat jouw opties zijn, maak via hier een afspraak met één van onze hypotheekadviseurs en laat je informeren.

Huren
Huurders met een laag inkomen komen in 2024 in aanmerking voor extra huursubsidie. Het gaat om een bedrag van maximaal € 34 per maand. Verder moet er begin volgend jaar een wet komen die ervoor zorgt dat huren voor mensen met een middeninkomen betaalbaar blijft.

Miljoenennota, Rijksbegroting en Troonrede
In dit artikel hebben wij de belangrijkste kabinetsplannen met betrekking tot de woningmarkt voor jou uitgelicht. Wat er wel en niet van de Miljoenennota 2024 terecht komt, moeten we afwachten. Waar er normaal gesproken na Prinsjesdag weinig of geen grote wijzigingen zijn, zou dat dit jaar wel eens anders kunnen uitpakken. De Tweede Kamer is over veel zaken behoorlijk verdeeld.

Ben je benieuwd naar de complete inhoud van de Miljoenennota, wil je de Troonrede nog eens nalezen of de Rijksbegroting voor 2024 inzien? Dan verwijzen wij jou graag naar de Prinsjesdag stukken van de Rijksoverheid.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden