De afgelopen jaren zijn we gewend geraakt aan dalende hypotheekrentes. Maar met in ons achterhoofd het idee dat dit niet altijd zo zou blijven. De afgelopen weken hebben we gemerkt dat de rentes inderdaad nog kunnen stijgen. Reden tot paniek? Volgens ons niet. Wel is het belangrijk om goede keuzes te maken en wellicht nog te profiteren van de huidige lage rente door uw hypotheek over te sluiten.

De rente stijgt, wat nu?

Verwachting
Er wordt verwacht dat de rente op leningen met een lange en korte rentelooptijd beperkt stijgt. De inflatie in de eurozonde is fors gestegen over het afgelopen jaar. Waar we in februari 2021 nog een inflatie van 0,9% hadden, is die in februari 2022 op 5,8% uitgekomen.

Als de inflatie te hard oploopt, moet de Europese Centrale Bank (ECB) ingrijpen, waar ze tot voor kort erg terughoudend mee waren, omdat het economisch herstel nog fragiel is.

Economische verwachting
De ECB is er niet van overtuigd dat de inflatiestijging duurzaam is. Wereldwijd zijn productieketens nog altijd verstoord door beperkende coronamaatregelen, met als gevolg bijvoorbeeld transportproblemen. Sommige fabrieken draaien op halve kracht, omdat de toelevering van materiaal stokt. Een probleem waarvan vooral de auto-industrie last heeft.

De ECB gaat er vanuit dat deze verstoringen van tijdelijke aard zijn en dat het opwaartse effect ervan invloed zal hebben op de inflatie. De verwachting is dat de inflatie dan zal verdwijnen.

Toch voelt de ECB zich niet helemaal zeker van haar zaak. De aanhoudende inflatiestijging baart haar zorgen. In haar recente uitingen schoof zij op richting een krapper monetair beleid. Dus; eerder stoppen met obligatieaankopen en al sneller de officiële rentetarieven verhogen. In reactie daarop stegen de rentes op Europese 10-jaars staatsleningen. Die vertoonden daarvoor ook al een opwaartse tendens vanwege de verkrappende maatregelen door andere centrale banken, waaronder de Federal Reserve. Dat heeft ook een stijgend effect op de hypotheekrente gehad.

Sinds de Russische inval in Oekraïne is de 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen met 20 basispunten gedaald. Dat komt doordat beleggers veiligheid zoeken en aandelen inruilen voor obligaties. Daarnaast speelt een rol dat beleggers er rekening mee houden dat de ECB met oog op de oorlogsdreiging pas op de plaats maakt en minder haast heeft met het monetair beleid verkrappen, ook al loopt de inflatie nog verder op door de sterk gestegen energieprijzen.

De economen houden er evengoed rekening mee dat de ECB vanaf maart haar aankoopprogramma beperkt en dat zij het depositotarief (haar belangrijkste officiële rentetarief) eind dit jaar en begin volgend jaar twee keer met 10 basispunten verlaagt naar -0,3% en het daarna voor langere tijd ongemoeid laat. De 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen zal volgens hun ramingen uitkomen op 0,6% eind dit jaar en eind volgend jaar.

Hypotheekrente stijgt waarschijnlijk licht
In lijn met bovenstaande ramingen houden economen rekening met een verdere stijging van de hypotheekrente. Het feit dat de 10-jaarsrente op staatsleningen momenteel daalt, doet daar weinig aan af, want de risicopremies op financiële markten zijn vanwege de oorlogsdreiging gestegen. Hypotheekverstrekkers moeten hierdoor hogere kosten maken als zij geld ophalen voor de hypotheken die zij verstrekken. Deze kosten zullen zij waarschijnlijk niet volledig kunnen doorberekenen, omdat de hevige concurrentie op de hypotheekmarkt dit tegenhoudt.

Ondanks de voorziene stijging zal de hypotheekrente naar verwachting per saldo laag blijven. In verband hiermee wordt rekening gehouden met een verdere stijging van de huizenprijzen. De gemiddelde prijsstijging zal echter lager uitvallen dan vorig jaar. Ten eerste omdat het effect van de lage rente uitdooft naarmate deze meer en meer in de huizenprijzen verwerkt zit. Ten tweede omdat de hogere inflatie schadelijk is voor het consumentenvertrouwen en bovendien de koopkracht aantast en zo de leencapaciteit van huishoudens beperkt.

Conclusie
De afgelopen weken hebben meerdere factoren gezorgd voor een stijging van de hypotheekrente en de verwachting is dat deze nog licht zal stijgen. Dat laat onverlet dat we op dit moment nog steeds een erg lage hypotheekrente hebben. Het voordeel voor ons als onafhankelijk advieskantoor, is dat wij veel verschillende geldverstrekkers vergelijken en de best passende aanbieder bij onze klant zoeken. Daarbij kijken we niet alleen naar de hypotheekrente, maar ook zeker naar de voorwaarden. Het totaalpakket moet passend zijn bij uw persoonlijke situatie.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden