De afgelopen maanden lezen en horen we regelmatig wat de veranderingen in de hypotheekrente zijn. De ene keer is het een kleine daling, die gevolgd wordt door een verhoging. Maar waar bestaat die hypotheekrente nu eigenlijk uit en welke factoren hebben invloed op de hoogte ervan? In dit artikel leest u hierover meer.

De hypotheekrente uitgelegd

Inkoopprijs
Over het algemeen kent de hypotheekrente net als andere producten een inkoopprijs. De meeste geldverstrekkers hebben zelf niet voldoende geld in kas om het als hypotheek uit te kunnen lenen. Daardoor moeten ze zelf ook geld aantrekken. Dat kan bijvoorbeeld door het te lenen van de centrale bank of van andere banken. Of door spaargeld aan te trekken. Welke manier ook gebruikt wordt, daar zijn kosten aan verbonden. Die kosten zijn afhankelijk van:

  • De rente die de andere partij in rekening brengt voor het uitlenen van het geld. Die wordt door de aanbieder zelf vastgesteld en daarbij wordt ook rekening gehouden met de kredietwaardigheid van de geldverstrekker zelf.
  • Over spaargeld wordt soms nog rente vergoed aan de spaarder. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de spaarder haar/zijn geld direct op wil kunnen nemen.
  • De kapitaalmarkt; de vraag- en aanbodkant van het geld. Hoe minder aanbod er is, des te hoger de prijs (rente) van het geld is. Andersom geldt dat natuurlijk ook: hoe groter het aanbod, des te lager de inkoopprijs is.
  • Hoe lang het geld geleend wordt. Bij een lange looptijd geldt een andere prijs dan bij een korte periode.

Risico’s
Naast de inkoopprijs houdt de geldverstrekker ook rekening met de risico’s die met het uitlenen van geld gepaard gaan.

Renterisico
Bij veel geldverstrekkers mag op een hypotheek extra afgelost worden, zonder dat daar een vergoeding voor in rekening wordt gebracht. Of in geval van de verkoop van de woning, waarbij de hypotheek in één keer en vergoedingsvrij mag worden afgelost. Bij de lening die de geldverstrekker heeft afgesloten bij een andere bank, om vervolgens als hypotheek uit te lenen, mag dat niet. Dat brengt dus kosten met zich mee.

Ook zit er vaak tijd tussen het aanvragen van de hypotheek en de daadwerkelijke ingangsdatum van de hypotheek. Bij de aanvraag wordt de rente voor de consument vastgelegd in de hypotheekofferte. Tussen dat moment en de daadwerkelijke ingangsdatum kan de rente dalen, maar ook stijgen. Ook dat renterisico brengt kosten met zich mee.

Kredietrisico
Bij het aanvragen en afsluiten van een hypotheek wordt ervan uitgegaan dat de consument elke maand netjes betaalt. Gelukkig is dat in de meeste gevallen ook zo. Helaas kan er iets gebeuren, waardoor de maandlasten niet meer worden betaald. Bijvoorbeeld door werkloosheid of langdurige ziekte. In ons hypotheekadvies nemen wij deze risico’s met u door en adviseren de mogelijke oplossingen. Daar houdt een geldverstrekker geen rekening mee, die kijkt naar de algemene risico’s van geld uitlenen.

Het te laat, of helemaal niet ontvangen van de maandlasten brengt kosten voor de geldverstrekker met zich mee. Soms moet een woning zelfs gedwongen worden verkocht en kan de opbrengst lager zijn dan de hypotheek. Ook met deze kredietrisico’s wordt bij het bepalen van de hoogte van de hypotheekrente rekening gehouden.

Kosten
Een geldverstrekker is een bedrijf waar mensen werken en heeft uiteraard ook kosten. Deze zijn onder te verdelen in:

Operationele kosten
Dit zijn de kosten die de geldverstrekker maakt voor de bedrijfsvoering, zoals salaris voor de medewerkers en huisvestingskosten.

Distributiekosten
Voor de verkoop van hypotheken wordt gebruik gemaakt van verschillende kanalen. Zoals kantoren, het netwerk van onafhankelijke tussenpersonen en informatievoorziening zoals websites en brochures. Aan al deze vormen van distributie zijn kosten verbonden.

Kapitaalkosten
Geldverstrekkers zijn wettelijk verplicht een bepaalde hoeveelheid eigen vermogen aan te houden voor elke gesloten hypotheek. Hiermee moeten verliezen kunnen worden opgevangen. Op dit eigen vermogen moeten zij rendement maken. Daarvoor maken ze kosten, maar daar zit ook een deel van hun winst.

Het uiteindelijke rentetarief voor de consument wordt verder nog bepaald door bijvoorbeeld de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de woning. Hoe hoger dit is, des te meer risico loopt de geldverstrekker en dat wordt vertaald in een hogere rente. Als de hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wordt afgesloten, dan loopt de geldverstrekker heel weinig risico en ligt de hypotheekrente ook relatief laag.

Als u in het nieuws een bericht leest over een verandering van de rente door de Europees Centrale Bank, dan weet u nu dat dit ook gevolgen kan hebben voor de hypotheekrente.

Persoonlijk advies?
Loopt uw rentecontract voor de hypotheek binnenkort af, twijfelt u over de aankoop van een ander huis of wilt u in het algemeen weten wat uw mogelijkheden in de huidige markt zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vergelijken de geldverstrekkers voor u, niet alleen op het gebied van rente maar ook op basis van hun voorwaarden.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden