De toegevoegde waarde van onze nieuwbouwspecialisten ligt bij uitstek in het geven van advies. Aan potentiële kopers, maar ook - in een veel eerder stadium rondom nieuwbouwontwikkelingen - aan gemeenten en ontwikkelaars. Op die manier zorgen we er samen voor dat het beste product wordt ontwikkeld en gebouwd, op de beste plek. Daardoor nemen risico’s af en de verkoopsnelheid toe. Maar wat gebeurt er als de markt verandert? Hoe ontwikkelt een gebied zich en welke economische invloeden kunnen daar een rol in spelen?

Bouwen op basis van vraag

En daar ligt echt onze rol: als vertegenwoordiger van de vraag. Want als we weten hoe de vraag zich ontwikkelt, kunnen we een ontwikkelaar of gemeente heel goed adviseren over welk product gemaakt zou moeten worden.
Marktgegevens geven daarin richting. En daarvan hebben we veel tot onze beschikking. Maar een huis kopen is ook voor een belangrijk deel emotie. Dit sentiment halen we niet uit marktgegevens maar daar weten we meer van omdat we veel persoonlijk contact hebben met huizenkopers en -verkopers.

De rollen van de nieuwbouwadviseur
De belangen van de verschillende samenwerkende marktpartijen lopen in sommige gevallen flink uiteen. Bovendien moet het ontwerp van de woningen voldoen aan het beeldkwaliteitsplan. Het is daardoor altijd een uitdaging om binnen de bestaande contouren een nieuw plan te maken, waar iedereen zich goed bij voelt. Onze nieuwbouwadviseurs zijn daardoor veelal zowel mediator als adviseur en verkoper in één.

Nieuwbouw is in beweging
Nieuwbouw is behoorlijk in beweging, met name op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. En tegenwoordig wordt het verschil met bestaande bouw steeds groter. In een nieuwbouwwoning zitten steeds meer verschillende systemen en duurzaamheidsvoorzieningen die om uitleg vragen, zodat u als consument weet wat u koopt. Vergelijk het maar met het verschil tussen een elektrische en gewone auto. Het is echt wezenlijk wat anders.

Dat vraagt om flexibiliteit, kennis en specifieke vaardigheden van ons als nieuwbouwadviseurs. Alleen op die manier kunnen we onze bijdrage leveren aan het bouwen van huizen op basis van vraag. Huizen die nu aansluiten bij de huidige woonwensen, maar ook toekomstbestendig zijn. Wij zijn er klaar voor!

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden