Maart en april zijn dé maanden waarin belastingplichtig Nederland de gegevens van het afgelopen jaar moet indienen bij de Belastingdienst. Op ons digitale aangifteformulier is al zoveel mogelijk ingevuld, dus dat hoeven we alleen nog maar te controleren. Maar als u in het bezit bent van een koopwoning steekt dat toch wat anders in elkaar. Dan wordt het wel even opletten geblazen als u belastingaangifte gaat doen. Als woningeigenaar mag u namelijk verschillende kosten aftrekken van de inkomstenbelasting, misschien wel meer dan u denkt. Welke dat precies zijn? Dat lees u in dit artikel.

Belastingaangifte over 2016: tips voor woningeigenaren

Tip 1: Aftrekposten voor woningeigenaren
Om te beginnen zijn er verschillende aftrekposten die u als woningeigenaar van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. De meest bekende is de hypotheekrenteaftrek, maar in sommige gevallen zijn er nog andere aftrekposten. Hieronder kunt u de aftrekposten vinden.

Hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek maakt het mogelijk om de hypotheekrente die u betaalt van uw belastbaar inkomen af te trekken. Het gaat hier alleen om de rente. Het bedrag dat u aflost kunt u dus niet verrekenen. Indien u een hypotheek hebt afgesloten na 2013, dan heeft u alleen recht op hypotheekrenteaftrek wanneer u gekozen heeft voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Erfpachtcanon, opstalrecht of recht van beklemming
Indien u een woning heeft met erfpacht, dan betaalt u erfpachtcanon aan de eigenaar van de grond waar uw woning op staat. De eigenaar is vaak de gemeente. U kunt de erfpachtcanon van uw belastbaar inkomen aftrekken, maar alleen als u het niet voor langere tijd vooruit hebt betaald of als u het erfpachtcanon niet afgekocht hebt met geleend geld. Betaalt u opstalrecht of recht van belemmering? Dan kunt u deze kosten net als de erfpachtcanon aftrekken van uw belastbaar inkomen, aangezien u ook te maken heeft met een eigenaar waaraan u geld moet betalen.

Monumentale woning
Woont u in een rijksmonument? Dan brengt dit veel onderhoudskosten met zich mee. Deze kosten mag u onder voorwaarden deels aftrekken van uw belastbaar inkomen. U kunt in het monumentenregister kijken of uw droomwoning hieronder valt.

Tip 2: Huis gekocht in 2016? Extra aftrekposten
Als u in 2016 een woning hebt gekocht, dan zijn er nog wat extra aftrekposten waar u recht op hebt. Alle kosten die u gemaakt heeft om u hypotheek af te sluiten kunt u fiscaal aftrekken. Zoals:
- Notariskosten
- Kosten voor het hypotheekadvies
- Taxatiekosten om de hypotheek te krijgen
- Afsluitkosten NHG
- Boeterente voor het oversluiten van uw hypotheek, verhuizen of aflossen.
- Rente over restschuld als u uw vorige woning met verlies hebt verkocht (15 jaar aftrekbaar)
- Eventueel kosten voor het bouwkundig rapport (als dit nodig was voor het krijgen van uw hypotheek)
- Bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koop-/aanneemovereenkomst.

Nieuwbouw woning
Als u een nieuwbouwwoning heeft gekocht of een huis heeft laten bouwen, dan zet de hypotheekverstrekker een gedeelte van uw hypotheek opzij in een bouwdepot. Uit deze bouwdepot kunt u de kosten betalen die u tijdens de bouw maakt. U krijgt rente over het bedrag uit dit depot, maar u betaalt er ook rente over. Het verschil tuisen de rente die u betaalt en de rente die u ontvangt vult u in als aftrekpost.

Tip 3: Weet wat u op moet tellen bij uw belastbaar inkomen
Nu lijkt het alsof u als woningeigenaar een hoop van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Echter moet u ook wat optellen bij uw inkomen, namelijk het eigenwoningforfait. Dit is een regeling waarin het voordeel van een huis bezitten wordt doorberekend. Het woongenot zonder betaling van huur wordt door de overheid namelijk beschouwd als een soort inkomen in natura. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je woning; die waarde wordt ieder jaar door de gemeente vastgesteld.

Om het eigenwoningforfait voor je inkomstenbelasting vast te stellen, heb je de WOZ-waarde van de woning op 1 januari voorafgaande aan het jaar waarop je inkomstenbelasting doet nodig. Dus voor de aangifte over 2016 moet de WOZ-waarde van 1 januari 2015 worden gebruikt.  Heeft u weinig tot geen hypotheekschuld? Dan is het eigenwoningforfait waarschijnlijk hoger dan uw aftrekbare kosten en u heeft dan recht op een extra aftrek. Deze is gelijk aan het verschil tussen de aftrekbare kosten en het eigenwoningforfait.

Verhuur eigen woning
Als u uw woning in 2016 tijdelijk hebt verhuurd telt u 70% van de opbrengsten uit de verhuur op bij uw belastbaar inkomen. Als u alleen een deel van uw woning hebt verhuurd, dan gelden de regels van kamerverhuur. De inkomsten uit kamerverhuur hoeft u niet op te geven als u in 2016 niet meer dan € 4.954 hiervoor kreeg.

Indien u uw woning heeft verhuurd volgers de Leegstandswet valt uw woning niet langer in box 1, maar in box 3. U betaalt dan geen belasting over de huurinkomsten, maar wel over vermogensrendementheffing over de waarde van uw woning, min de hypotheekschuld (voor zover het bedrag niet onder de vrijstelling van box 3 valt).

Tip 4: Tijdelijk twee woningen: haal er uw voordeel uit
Als u tijdelijk twee woningen hebt mag de hypotheekrente, eenmalige financieringskosten en de kosten voor erfpacht, opstal of beklemming misschien wel een tijd over beide woningen worden afgetrokken. Bijvoorbeeld als u een nieuw huis hebt gekocht en het andere huis nog te koop staat. Of als u een woning hebt gekocht die nog leegstaat of nog in aanbouw is.

Uw oude huis staat nog te koop
Heeft u een huis gekocht en staat de oude woning nog te koop? Dan mag u de kosten over het oude huis nog maximaal drie jaar aftrekken, vanaf het kalenderjaar van verhuizen. Voorwaarden zijn er wel: het huis moet te koop staan, leeg staan sinds de verhuizing en het moet in de jaren ervoor het hoofdverblijf zijn geweest.

Uw nieuwe huis staat leeg of is nog in aanbouw
Het kan ook zijn dat u juist nog in uw oude woning woont. Het nieuwe huis staat bijvoorbeeld leeg of is nog in aanbouw. Ook dan mag u gedurende maximaal drie jaar kosten over deze woning aftrekken. Wel moet u er dan binnen drie jaar na aankoop gaan wonen.

Tip 5: Controleren en op tijd versturen
De Belastingdienst heeft vooraf standaard een aantal gegevens voor u ingevuld. Controleer deze gegevens goed. Het is namelijk uw verantwoordelijkheid dat ze kloppen. Wees daarnaast op tijd met uw belastingaangifte. U kunt van 1 maart tot 1 mei uw gegevens doorgeven aan de Belastingdienst. Als u het voor 1 april verstuurd hebt, ontvangt u voor 1 juli bericht.  Kunt u niet op tijd uw belastingaangifte doen? Vraag dan vóór 1 mei uitstel aan.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden