Bij de zoektocht naar een eigen woning komt u ook veel leuke appartementen tegen. Het kopen van een appartement is op een aantal vlakken anders, dan het kopen van een ‘gewone’ woning. In dit artikel gaan we in op een aantal bijzondere zaken waar u rekening mee moet houden.

Appartement kopen? Hier moet u rekening mee houden!

Appartementsrecht
Als ju een appartement koopt, koopt u twee dingen; niet alleen een stukje mede-eigendom van het hele gebouw, maar ook het recht om daarin te wonen. U bent dan samen met alle andere appartementsbewoners eigenaar van het hele gebouw.

Splitsingsakte
Door een gebouw op te delen in meerdere gebruiksruimten, ontstaan de appartementsrechten en die worden vastgelegd in een splitsingsakte. Hierin worden de grenzen tussen de appartementen onderling en de gemeenschappelijke ruimten duidelijk aangegeven. Gemeenschappelijke ruimten zijn bijvoorbeeld een binnentuin, dakterras, trappenhuis of hal.

De splitsingsakte en bijbehorende splitsingstekening zijn vastgelegd in openbare registers, zodat iedereen ze in kan zien en bij misverstanden kan worden achterhaald wie eigenaar is.

Splitsingsreglement
Een belangrijk onderdeel van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. Hierin staat hoe eigenaren en bewoners zich dienen te gedragen en hoe ze de gemeenschappelijke ruimten mogen gebruiken.

Ook staat hier de verplichte financiële bijdrage in, voor gemeenschappelijke onderhouds- en gebruikskosten en de technische installaties. Over het algemeen betalen alle appartementseigenaren mee aan de gemeenschappelijke kosten. U bent immers allemaal gedeeltelijk eigenaar van het hele gebouw.

Vereniging van eigenaren
Hoe groter een appartementencomplex is, des te moeilijker het is om iedereen mee te laten praten over bijvoorbeeld het onderhoud van het gebouw. Om die reden is er een Vereniging van Eigenaren (VvE). Iedere appartementseigenaar is verplicht lid van de VvE, die bestaat uit het bestuur en de ledenvergadering.

Het bestuur zorg voor de dagelijkse gang van zaken, zoals het laten uitvoeren van reparaties en onderhoud, maar ook voor de verzekering van het hele gebouw.

In de ledenvergadering worden besluiten genomen over het onderhoud van het gebouw en wie dit gaat doen, maar ook bijvoorbeeld over overlast van één van de bewoners. Voor een besluit is een meerderheid van stemmen nodig. Dit komt in de praktijk neer op de helft plus één, tenzij het splitsingsreglement anders bepaalt. De ledenvergadering keurt ook de uitgaven van het afgelopen boekjaar goed en bepaalt de begroting voor het volgend boekjaar. Zo kan er onder andere worden besloten dat er extra bijdragen in de servicekosten nodig zijn.

Reservefonds
Iedere VvE is verplicht een reservefonds aan te houden. Dit is een spaarpot waaruit toekomstig groot onderhoud betaald kan worden.

Tip 1: Informeer naar het reservefonds en de onderhoudsplannen! Misschien heeft de VvE kortgeleden besloten een grote renovatie uit te laten voeren, waar u als nieuwe eigenaar aan gebonden bent en een deel aan mee moet betalen.

Tip 2: Check of de huidige eigenaar de bijdrage aan de VvE netjes heeft betaald: de koper is namelijk aansprakelijk voor schulden van de oude eigenaar aan de VvE. Eventueel openstaande rekeningen kunnen overigens in elk geval aan het licht komen op het moment van overdracht. De notaris die de overdracht van het appartementsrecht verzorgt, vraagt namelijk bij de bestuurder/administrateur eveneens naar de financiële verplichtingen aan de VvE, en zal er vervolgens voor zorgen dat openstaande schulden worden verrekend. Wilt u het zelf controleren, dan zal het bestuur van de VvE u dit kunnen vertellen. Zo komt u niet voor onplezierige verrassingen te staan.

Servicekosten
De bijdrage die u aan de VvE betaalt, zijn de servicekosten. Elke VvE bepaalt zelf wat de maandelijkse bijdrage is, voor het onderhoud, de verzekering etc.

Onderzoeksplicht
Net als bij de koop van een ‘gewone woning’ heeft u ook bij de koop van een appartement onderzoeksplicht. U moet dus goed kijken naar de staat van onderhoud van het appartement, maar óók van het hele gebouw! Daarnaast heeft de verkoper meldingsplicht. Stel dus al uw vragen die u hebt. Wilt u zeker weten waar u aan toe bent, dan kunt u een bouwkundige keuring laten uitvoeren.

Nu u bovenstaande hebt gelezen, weet u meer over de aankoop van een appartement. Wilt u hier meer over weten, of bent u nieuwsgierig naar uw mogelijkheden? Plan dan vrijblijvend een afspraak in met onze hypotheekadviseur.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden