In het regeerakkoord is de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek aangekondigd. Deze maatregel zorgt ervoor dat veel mensen zich afvragen of een woning kopen financieel nog wel aantrekkelijk is. Toch is het kopen van een woning nog steeds verstandig, ondanks de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. In dit artikel gaan we in op deze vraag.

Afbouw hypotheekrenteaftrek? Woning kopen blijft aantrekkelijk!

Hypotheekrenteaftrek
Op dit moment mag u de rente over de hypotheek van de woning waarin u zelf woont aftrekken van uw belastbaar inkomen. Daardoor betaalt u minder belasting dan zonder deze aftrek. In 2017 betaalt u over een inkomen van meer dan €67.072 maar liefst 52% inkomstenbelasting.

Hypotheekrenteaftrek wordt versneld verlaagd
Eerder is al besloten dat de komende jaren het tarief waartegen huiseigenaren de hypotheekrente mogen aftrekken, in stapjes van 0,5% per jaar wordt verlaagd. In het regeerakkoord is nu besloten om het tempo te versnellen waarin deze verlaging plaatsvindt. De voorgestelde regeling houdt het volgende in:

2019: 49% renteaftrek
2020: 46% renteaftrek
2021: 43% renteaftrek
2022: 40% renteaftrek
2023: 36,93% renteaftrek

Dat betekent dat u minder teruggave van de hypotheekrente hebt, omdat u ook minder inkomstenbelasting betaalt.

Hogere inkomens merken dit vooral
De aangekondigde maatregel betekent vooral voor mensen met een hoog inkomen (boven € 68.000 netto per jaar) dat de netto maandlasten stijgen. In vergelijking met het oorspronkelijke schema van daling van de hypotheekrenteaftrek betekent dit voor iemand met een hypotheekschuld van € 200.000 en een WOZ-waarde van € 250.000 en een hypotheekrente van 3%, dat hij in 2023 ruim €370 per jaar meer aan woonlasten kwijt is.

Voor iemand met een inkomen onder de € 68.000 is het verschil kleiner. Met de getallen uit het voorbeeld hierboven, is diegene slechts € 22 per jaar meer kwijt. In de praktijk spelen per belastingplichtige meerdere zaken een rol bij het bepalen van de exacte belastingdruk. Bij dit voorbeeld laten we deze andere zaken buiten beschouwing om de effecten van de voornemens uit het regeerakkoord duidelijk te maken.

Totaalplaatje van effecten
In het regeerakkoord zijn nog veel meer fiscale maatregelen aangekondigd. De bedoeling is dat iedereen er op vooruit gaat. De extra woonlasten zullen dan ook waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd door lagere lasten op andere gebieden, zoals de aanpassing op de inkomstenbelastingtarieven, sociale premies en toeslagen. In hoeverre u daadwerkelijk te maken krijgt met hogere woonlasten, hangt dus af van uw totale financiële plaatje.

Eigen woningbezit blijft aantrekkelijk
Mocht u nu op zoek zijn naar een woning, dan is huren geen gemakkelijke optie. Sociale huurwoningen hebben een lange wachtlijst en in de vrije sector zijn de huurprijzen erg hoog.

Het kopen van een eigen woning is in veel gevallen in vergelijking met de huur van een vrije sectorwoning goedkoper dan het huren van een woning. Huren kan wel verstandig zijn indien niet zeker is in welk deel van Nederland u gaat werken of wanneer u nog geen (stabiele) inkomenssituatie hebt.

Wilt u zich oriënteren op de woningmarkt en daarbij ook al rekening houden met de voorgenomen nieuwe fiscale regels uit het regeerakkoord? Onze hypotheekadviseur vertelt u er alles over in een vrijblijvend gesprek. Maak daarom snel een afspraak en ontdek wat in uw situatie mogelijk is!

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden