Stadshavens

9713 DH Groningen

prijs onbekend

Jouw specialist voor dit project

Pandomo Makelaars

Pandomo Makelaars

050 853 37 33

Langs het Eemskanaal in de stad verrijst de komende jaren een nieuwe wijk aan het water: Stadshavens. Stadshavens is het nieuwe ontwikkelgebied dat langs het Eemskanaal ligt tot aan Meerstad. Het huidige bedrijventerrein wordt de komende jaren getransformeerd naar een gemengd woon- en werkgebied. Het gebied is opgedeeld in de volgende deelgebieden:
1. Certe
2. Stadshavens deelgebied 1
3. Stadshavens deelgebied 2 (Scandinavische Havens)
4. Bedrijventerrein Driebond deelgebied 3
5. Eemskanaalzone Meerstad deelgebied 4

Certe-locatie
Het eerste deel van het nog te ontwikkelen gebied ligt aan het Damsterdiep, op de locatie van Certe, het Huisartsenlaboratorium. Dit gebied ligt aan de stadskant van het ontwikkelgebied Stadshavens maar staat los van de ontwikkelingen in Stadshavens 1. Naar verwachting is dit het eerste gebied waar gestart gaat worden met de ontwikkeling en bouw van woonhuizen. De grondeigenaren van Certe gaan binnenkort in gesprek met omwonenden over hun plannen. Volgens de huidige planning komen hier circa 220 woningen: appartementen en maisonnettes. De eerste stap in het proces is het opstellen en vervolgens in procedure brengen van het omgevingsplan. Daarbij hoort een uitgebreid communicatie- en inspraakproces. Zodra wij hier meer over kunnen vertellen, brengen wij je daarvan op de hoogte (mits je je uiteraard als belangstellende daarvoor hebt aangemeld bij ons).

Stadshavens 1
De zone rond het Eemskanaal tussen Meerstad en de binnenstad speelt een belangrijke rol om de vraag naar stedelijk wonen en werken in onze gemeente te faciliteren. Het gebied Stadshavens grenst met de Oosterhaven direct aan de binnenstad. Centraal door het gebied loopt het Eemskanaal, dat aan de westkant kruist met het Van Starkenborghkanaal. Daar kijken Stadshavens uit op een enorme oppervlakte water en overheersen het weidse uitzicht en gevoel van ruimte. De dubbelpositie ‘tussen binnenstad en groot water’ geeft Stadshavens een bijzondere ligging waar stedelijkheid, weidsheid, water en groen zich verenigen in één gebied. Met de ontwikkeling van Stadshavens tot hoog stedelijk woon- en werkgebied ontstaat de eerste stapsteen van de binnenstad naar Meerstad. Bovendien ontstaan betere verbindingen met de Oosterparkwijk aan de noordkant en het Sontweggebied aan de zuidkant.

Het plan is om van Stadshavens 1 een levendig gebied te maken waar prettig wonen, werken en verblijven voorop staat. Er komen koop- en huurwoningen voor alle doelgroepen en inkomens. De wijk wordt duurzaam, aardgasvrij en klimaatbestendig. Historische gebouwen zoals de EMG-silo en de Cova-schoorsteen worden opgenomen en gaan samen met de moderne architectuur. De aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden en de herinrichting van het Damsterdiep en de kades langs het Eemskanaal zorgen ervoor dat Stadshavens 1 goed verbonden is met de Oosterparkwijk en Meerstad. Op het terrein van de zandoverslag komt het nieuwe Havenpark, een ontmoetingsplek voor cultuur, sport en bewegen. Daarnaast wordt er in de nieuwe wijk volop ingezet op groen.
De gemeente heeft voor de ontwikkeling van dit gebied overeenstemming bereikt met drie marktpartijen (VanWonen Projecten, VolkerWessels Vastgoed en BPD Ontwikkeling) en twee woningcorporaties (Nijestee en Lefier) voor de ontwikkeling van het eerste gebied, Stadshavens 1. Met deze partijen is afgesproken en overeengekomen om in het gebied maximaal 2.400 woningen en 30.000 m² commercieel maatschappelijk vastgoed te realiseren, waarvan de corporaties 15% sociale huur- en 10% middelhuurwoningen gaan realiseren.
Ook worden er plannen gemaakt voor de locaties van de bereden politie en de brandweer aan de Sontweg en de locatie van Certe Huisartsenlaboratorium aan het Damsterdiep. Samen vormen zij deelgebied 1 van de Eemskanaalzone, in het oosten van de stad Groningen. In totaal gaat het om 3300 nieuwe woningen in dit gebied.

Autoluw
Volgens wethouder Roeland van der Schaaf wordt Stadshavens een groene, autoluwe wijk. “Auto’s worden niet in de openbare ruimte geparkeerd”, zegt hij. Om een zo groen mogelijke wijk te creëren krijgt het Damsterdiep een groene uitstraling en wordt op het terrein van de zandoverslag bij de Sontbrug een nieuw stadspark aangelegd.

Planning
De plannen van de gemeente zijn vertaald in een voorontwerp-omgevingsplan (vroeger bestemmingsplan) en een milieueffectrapport (MER). De stukken liggen van donderdag 16 februari tot en met woensdag 29 maart ter inzage voor reactie. Wanneer het MER en het omgevingsplan zijn vastgesteld, volgt per deelgebied van Stadshavens een uitgewerkt plan. In dat deelplan komt te staan hoe dat specifieke stukje Stadshavens 1 eruit komt te zien. De omgeving wordt daarin meegenomen. Daarna kan de bouw beginnen. Dat zal op z’n vroegst in 2024 zijn, als de planologische procedures voorspoedig voorlopen. Voorbereidende werkzaamheden kunnen al wel eerder starten, mits ze passen binnen het huidige bestemmingsplan. Stadshavens wordt in fases, van west naar oost ontwikkeld.

Bron: Gemeente Groningen

Over dit object

Overdracht
StatusOntwikkelgebied, in voorbereiding
Prijsprijs onbekend
Aantal Kavels2400
Bouw
Bouwvormnieuwbouw
Indeling
Woonoppervlaktevan tot

Project tijdlijn

  1. Conceptfase locatie ontwikkeling
  2. Indeling kavels bekend
  3. Type woningen concept
  4. In verkoop
  5. Uitverkocht
  6. Start bouw
  7. Oplevering

Geïnteresseerd?
Plan nu gelijk een infogesprek!

  • Eerlijk en onafhankelijk advies

  • Persoonlijke benadering en service

  • Direct inzicht in uw mogelijkheden

prijs onbekend

Buurtinformatie:
Groningen (3945 woningen met 5470 inwoners)

Koop woningen
35%
Huur woningen
64%
Leeftijdsopbouw
0 - 14 jaar
15 - 24 jaar
25 - 44 jaar
45 - 64 jaar
65+ jaar
Samenstelling HuishoudensGroningen
Eenpersoons74%
Zonder kinderen18%
Met kinderen9%
Refresh to make it work.
Terug naar zoekresultaten

Jouw specialist voor dit project

Pandomo Makelaars

Pandomo Makelaars

050 853 37 33