Stadshavens

9713 DH Groningen

prijs onbekend

Uw specialist voor dit project

Pandomo Makelaars

Pandomo Makelaars

050 853 37 33

Langs het Eemskanaal in de stad verrijst de komende jaren een nieuwe wijk aan het water: Stadshavens. Er worden in deze nieuw te ontwikkelen wijk 2400 woningen gebouwd. Het gaat daarbij om zowel koophuizen als huurwoningen. Ook is er plek voor bedrijfsruimten gereserveerd. Er zal duurzaam en aardgasvrij worden gebouwd.

Locatie
Het gebied Stadshavens grenst met de Oosterhaven direct aan de binnenstad. Centraal door het gebied loopt het Eemskanaal, dat aan de westkant kruist met het Van Starkenborghkanaal. Daar kijken Stadshavens uit op een enorme oppervlakte water en overheersen het weidse uitzicht en gevoel van ruimte. De dubbelpositie ‘tussen binnenstad en groot water’ geeft Stadshavens een bijzondere ligging waar stedelijkheid, weidsheid, water en groen zich verenigen in één gebied. Met de ontwikkeling van Stadshavens tot hoog stedelijk woon- en werkgebied ontstaat de eerste stapsteen van de binnenstad naar Meerstad. Bovendien ontstaan betere verbindingen met de Oosterparkwijk aan de noordkant en het Sontweggebied aan de zuidkant.

Het eerste gebied dat ontwikkeld zal worden is de noordzijde van het Eemskanaal. Voor de gezamenlijke ontwikkeling van 2400 woningen in dit gebied hebben de gemeente Groningen, de ontwikkelaars VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en BPD, en de corporaties Lefier en Nijestee een akkoord gesloten. De 2400 woningen komen in het gebied tussen het Eemskanaal, Balkgat, Damsterdiep en de jachthaven, in het oosten van de stad Groningen. Uitgangspunt daarbij is dat de historische gebouwen in het gebied, zoals de EMG-silo, de zakkenloods en de Cova-schoorsteen, behouden zullen blijven. Om de groei van de stad Groningen ruimte te geven, wil het college de Eemskanaalzone ontwikkelen voor wonen, werken en ondernemen. Het doel: een gezond, aantrekkelijk stadsdeel dat Groningen weer met recht een stad aan het water maakt.

Ook worden er plannen gemaakt voor de locaties van de bereden politie en de brandweer aan de Sontweg en de locatie van Certe Huisartsenlaboratorium aan het Damsterdiep. Samen vormen zij deelgebied 1 van de Eemskanaalzone, in het oosten van de stad Groningen. In totaal gaat het om 3300 nieuwe woningen in dit gebied.

Autoluw
Volgens wethouder Roeland van der Schaaf wordt Stadshavens een groene, autoluwe wijk. “Auto’s worden niet in de openbare ruimte geparkeerd”, zegt hij. Om een zo groen mogelijke wijk te creëren krijgt het Damsterdiep een groene uitstraling en wordt op het terrein van de zandoverslag bij de Sontbrug een nieuw stadspark aangelegd.

Stadshavens: de ambitie
De zone rond het Eemskanaal tussen Meerstad en de binnenstad speelt een belangrijke rol om de vraag naar stedelijk wonen en werken in onze gemeente te faciliteren. De ambitie is dat hier een gemengde woon- en werkomgeving ontstaat waarbij veel aandacht voor groen en openbare ruimte is. Doel is om woningbouw realiseren voor alle inwoners en elke portemonnee, zowel koopwoningen als huurwoningen. Een duurzame woonwijk dat aardgasvrij en klimaatbestendig is. Een wijk waar historische gebouwen zoals de EMG-silo en de Cova-schoorsteen samen gaan met moderne, hoog stedelijke architectuur.

Betaalbare woningen
In Groningen is er veel behoefte aan betaalbare woningen. Groningen is één van de snelst groeiende steden van Nederland. Deze groei zet zich naar alle verwachting door. Er is een tekort aan woonruimte en er is vooral vraag naar woningen die duurzaam en betaalbaar zijn en niet te ver van het centrum liggen.

Planning
Wanneer het Milieueffectrapport en het bestemmingsplan zijn vastgesteld, wordt er steeds voor een stukje van Stadshavens een plan uitgewerkt. In dat deelplan komt te staan hoe dat deel eruit komt te zien. De omgeving wordt daarin meegenomen. Daarna kan de bouw beginnen. Dat zal op z’n vroegst in 2023 zijn als de planologische procedures voorspoedig voorlopen. Voorbereidende werkzaamheden kunnen al wel eerder starten mits ze passen binnen het huidige bestemmingsplan.
De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat vraag en aanbod op de woningmarkt zeer kunnen schommelen. Op basis van de huidige parameters gaan we ervan uit dat er in Stadshavens jaarlijks 150 woningen worden verkocht. Voor de totale ontwikkeling komen we dan uit op een looptijd van zo’n 15 jaar.

Bron: Gemeente Groningen

Over dit object

Overdracht
StatusOntwikkelgebied, in voorbereiding
Prijsprijs onbekend
Bouw
Bouwvormnieuwbouw
Indeling
Woonoppervlaktevan tot

Project tijdlijn

  1. Conceptfase locatie ontwikkeling
  2. Indeling kavels bekend
  3. Type woningen concept
  4. In verkoop
  5. Uitverkocht
  6. Start bouw
  7. Oplevering

Geïnteresseerd?
Plan nu gelijk een infogesprek!

  • Eerlijk en onafhankelijk advies

  • Persoonlijke benadering en service

  • Direct inzicht in uw mogelijkheden

prijs onbekend

Buurtinformatie:
Groningen (3945 woningen met 5470 inwoners)

Koop woningen
35%
Huur woningen
64%
Leeftijdsopbouw
0 - 14 jaar
15 - 24 jaar
25 - 44 jaar
45 - 64 jaar
65+ jaar
Samenstelling HuishoudensGroningen
Eenpersoons74%
Zonder kinderen18%
Met kinderen9%
Refresh to make it work.
Terug naar zoekresultaten

Uw specialist voor dit project

Pandomo Makelaars

Pandomo Makelaars

050 853 37 33