Pandomo Makelaars behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Pandomo Makelaars hanteert de voorwaarden zoals opgesteld door de NVM:

Beperkte aansprakelijkheid
Pandomo Makelaars spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Toekomstige nieuwbouwprojecten zijn te allen tijde conceptueel en onder voorbehoud. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Pandomo Makelaars.Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Pandomo Makelaars nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.