Veelal wordt gedacht dat er in de zomer niet zoveel te doen is op de woningmarkt. De cijfers van de afgelopen jaren bewijzen echter het tegendeel. Juist in de zomer floreert de woningmarkt als in geen enkel ander seizoen. Een paar zomerse woningmarktfeiten op een rij:

Zomerse taferelen op de woningmarkt

Los van het feit dat in het afgelopen jaar de prijzen van huizen enorm zijn gestegen, blijkt de zomer al jarenlang dé periode van de grootste prijsstijging te zijn. En ondanks dat veel Groningers op vakantie waren in de afgelopen weken bleef de belangstelling voor alle woningaanbod ongekend groot. Wie denkt dat het  tijdens de zomermaanden weinig gebeurt op de woningmarkt, die heeft het mis! 
 
Hogere huizenprijzen in de zomer
In de afgelopen jaren stegen de woningprijzen juist in de zomerperiode het hardst of daalden ze het minst. Het gaat dan om de maanden mei tot en met augustus. Behalve de gemiddelde verkoopprijs, stijgen ook de vraagprijzen in de zomer. Door de nog altijd lage rentestand blijven de mogelijkheden om een woning aan te kopen gelukkig bestaan. 

Meer woningen wisselen van eigenaar
Het aantal woningen dat tussen 1 mei en 31 augustus wordt verkocht, ligt een stuk hoger dan in andere maanden. De zomer lijkt dus een populaire periode te zijn om te verhuizen. Omdat mensen in de zomer vaak langere tijd vakantie hebben, is dit blijkbaar een uitgelezen moment.

In de zomer zijn woningkopers vol vertrouwen
Vereniging Eigen Huis meet sinds 2004 het vertrouwen op de koopwoningmarkt. Als het vertrouwen hoog is of stijgt, gaan meer mensen op zoek naar een koopwoning. In de zomermaanden stijgt het vertrouwen het hardst, nadat vaak in de eerste maanden van het jaar het vertrouwen in de economie is gestegen. Dit vertrouwen stimuleert mensen een woning te kopen en in de zomer vindt dan de overdracht plaats. Het Kadaster registreert over die periode meer verkochte woningen.

Woningen met tuin zijn aantrekkelijker
Uit de cijfers blijkt dat woningen mét een tuin in de zomer veel vaker van eigenaar wisselen dan woningen zonder tuin. Vooral vrijstaande huizen, hoekwoningen en 2-onder-1-kap-woningen zijn dan populair. Deze hebben ook vaak de grootste tuinen. Het aantal appartementen dat wordt verkocht, stijgt in de zomer juist minder hard. Dat verklaart wellicht ook waarom er in de zomermaanden het aantal verhuizingen in grote steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht minder hard stijgt. Deze steden bieden relatief meer appartementen en deze woningen zijn minder gevoelig voor seizoensinvloeden.

Bij alle leeftijdsgroepen meer verhuizingen in de zomer
Vooral mensen tussen de 35 en 50 jaar verhuizen meer in de zomer, net als doorstromers. Bij hen is de stijging zelfs sterker dan bij starters. Voor beide groepen kan gelden dat zij een voorkeur hebben voor een zomerverhuizing, omdat dit mooi samenvalt met een vakantie. 50-plussers verhuizen relatief vaker in het najaar of de winter. Jongeren en starters verhuizen het vaakst in de zomer of het najaar.

Veel aankopen van tweede woningen in studentensteden
In de zomer verhuizen veel aankomende studenten naar hun nieuwe studentenstad. Sommige ouders kopen daar een woning voor hun kind, wat dan hun 2e woning wordt. Dit fenomeen lijkt zich vooral in de zomer voor te doen, als duidelijk is in welke stad het kind gaat studeren. In populaire studentensteden als Groningen, Wageningen, Delft, Leiden, Nijmegen, Utrecht, Tilburg en Maastricht stijgt het aantal aankopen van 2e woningen in de zomer bijna altijd harder dan in andere grote steden.

Aantal woningtransacties op de Wadden stijgt juist niet
Hoewel de Waddeneilanden in de zomer populair zijn om op vakantie te gaan, wisselen er in de zomermaanden gemiddeld niet meer woningen van eigenaar. Juist in de laatste maanden van het jaar worden er op de eilanden gemiddeld meer huizen verkocht.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden