Nu we (veel) meer thuis zijn, ervaren we ons eigen huis nog meer dan voorheen en bekijken ons leefcomfort thuis vaak met een andere blik. Bepaalde zaken die we voorheen voor lief namen, worden nu zichtbaar en kunnen ten koste gaan van ons woongenot. Steeds vaker krijg ik de vraag wat de mogelijkheden zijn om hier iets aan te doen zonder dat het erg veel goed kost. Met plezier kom ik daar in dit blog op terug.

Verbouwen/verbeteren van de eigen woning

Verbeteren of verbouwen?

De woonwensen die mij bereiken zijn heel divers. Het kan gaan om het aftimmeren van de zolder en om daar een extra (werk)kamer te maken, tot het veranderen van de garage tot thuiskantoor. Ook komt de wens om de keuken te vernieuwen regelmatig voorbij. En wat als de huidige woning als te krap wordt ervaren? De zoektocht naar een andere, grotere woning is - vooral in deze tijd - niet altijd eenvoudig. Veel mensen kiezen er daarom voor om de huidige woning te verbouwen. Dat kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een dakkapel, een volledige opbouw of het uitbouwen van de begane grond.

Waarde woning

In alle gevallen, of er vernieuwd of verbouwd gaat worden, is het belangrijk om de waarde van de woning in beeld te krijgen. Dat kan door bijvoorbeeld een taxatie uit te laten voeren. In het taxatierapport wordt dan de huidige waarde van de woning opgenomen én de waarde na verbetering/verbouwing. Vervolgens kan op basis daarvan een (aanvullende) hypotheek aangevraagd worden. Dit vraagt echter wel enige voorbereiding: de taxateur wil graag weten welke aanpassingen in en aan de woning worden gedaan én welke investering hiervoor nodig is. Bij grotere aanpassingen is het dan ook verstandig om een aannemer te raadplegen over de mogelijkheden, de benodigde investering en de tijdsplanning.

Kosten

Het laten uitvoeren van een taxatie kost geld, net als het aanvragen van een nieuwe hypotheek. Het is dan ook mijn advies om, zeker indien meerdere aanpassingen nodig zijn, dit in één keer te doen. Daarnaast is het ook verstandig om de hypotheekakte die destijds is ondertekend bij de notaris, erbij te pakken. Mocht de hypothecaire inschrijving hoger zijn dan het geleende bedrag, dan kan tot dat ingeschreven bedrag verhoogd worden zonder opnieuw naar de notaris te hoeven. Dat scheelt weer in de kosten.

Kleine investering

Mocht de aanpassing aan de woning een relatief kleine investering zijn, dan is het verstandig om te bekijken in hoeverre die uit eigen middelen kan worden gedaan. Zolang het geld op een spaarrekening staat, ontvangt u daar op dit moment geen tot weinig rente over. Dit spaargeld gebruiken is dan een stuk voordeliger dan wanneer het geld geleend moet worden. Overigens is het belangrijk dat er wel een buffer voor onvoorziene kosten achterblijf. Het is naar mijn mening niet verstandig om al het spaargeld in de woning te steken.

Bij een relatief kleine investering is het ook het overdenken waard om bijvoorbeeld een persoonlijke lening af te sluiten. De rente over zo’n lening is weliswaar hoger in vergelijking met een hypotheeklening, maar is - onder voorwaarden - wel fiscaal aftrekbaar. Ook wordt een persoonlijke lening in een kortere tijd terugbetaald en is er vaak geen taxatierapport nodig.

Hypotheek verhogen?

Mocht de beste optie het verhogen van de bestaande hypotheek zijn, dan is het goed om niet alleen naar de verhoging te kijken, maar om de gehele hypotheek tegen het licht te houden. In sommige gevallen is het voordelig om naast de verhoging ook de rente op de bestaande hypotheek aan te passen. Of om bijvoorbeeld de aan de hypotheek gekoppelde verzekeringen te updaten.

Als u weet wat uw woonwensen zijn, maak dan een afspraak. Ik maak complexe zaken graag eenvoudig en overzichtelijk en kijk altijd naar de meest gunstige voorwaarden voor u.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden