Onze stad groeit! De verwachting is dat de gemeente over tien tot vijftien jaar is gegroeid naar misschien wel 250.000 inwoners. Dat betekent automatisch dat er behoefte is aan meer woningen.

Update informatie voormalig Suikerfabriekterrein

Het voormalig Suikerfabriekterrein, een gebied van 130 hectare, is een geschikte locatie voor woningbouw. De Gemeente Groningen heeft het gebied aangekocht om daarmee sturing te kunnen geven aan de toekomstige, stedelijke ontwikkeling van de westkant van de stad. De gronden zijn eind 2010 al overgedragen aan de gemeente. Het terrein, zo groot als de binnenstad, met een (binnen)stedelijke ligging en een unieke cultuurhistorische betekenis, ligt klaar voor gebruik!
 
Hoe blijft een snelgroeiende stad compact, aantrekkelijk, leefbaar en gezond voor álle inwoners? Met de ontwerp-omgevingsvisie ‘The Next City’ wordt de Groningse leefkwaliteit voorop gezet en geeft de gemeente richting aan de toekomstige ontwikkeling van de stad.
 
Woondeal
Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en de gemeente Groningen hebben enige tijd geleden een zogeheten ‘woondeal’ gesloten. Deze woondeal houdt in dat er binnen de komende tien jaar 20.000 woningen bijkomen in de stad Groningen. Het voormalige Suikerfabriekterrein zal daarbij een grote rol spelen. De planning is dat op die locatie 4500 woningen zullen worden gebouwd. De woondeal werd gesloten na een werkbezoek van de minister aan het Ebbingekwartier, de wijk in de Groninger binnenstad die in de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doormaakt.
 
Waar staan we nu?
In de zomer van 2018 zijn de Structuurschets en Notitie Reikwijdte en Detailniveau Suikerfabriekterrein Groningen (NRD) opgesteld. In de Structuurschets staat in grote lijnen hoe het college van burgemeester en wethouders het gebied wil inrichten. In de NRD staat ook hoe het onderzoek naar de effecten op de omgeving en de natuur eruit komt te zien. Beide documenten zijn tijdens informatiebijeenkomsten eind mei 2019 toegelicht en hebben ter inzage gelegen voor reactie. In totaal zijn 44 zienswijzen ontvangen die zijn verwerkt. Mede op basis van die zienswijzen is inmiddels gestart met het maken van een stedenbouwkundig plan voor het gebied dat als eerste zal worden ontwikkeld: het deel ten noorden van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden.

Het jaar 2019 staat hierdoor in het teken van verdere uitwerking van de plannen.
 
Wat zijn de vervolgstappen?
Mede op basis van de inbreng naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten, wordt nu gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor het noordelijk deel van het voormalige Suikerfabriekterrein. De volgende stap is het vertalen van het stedenbouwkundig plan naar een voorontwerp bestemmingsplan voor het gebied. Als alles volgens planning verloopt, start de planologische procedure van het bestemmingsplan begin 2020. Veel is nog onduidelijk over de ontwikkeling van het voormalig Suikerfabriekterrein. Tegelijk is één ding wel duidelijk: de gemeente heeft haast, gezien de huidige situatie op de (Groninger) woningmarkt.  
 
De Kreken
Waar gaan ze de nieuwe woonwijk De Kreken nu precies bouwen? Deze nieuw te bouwen wijk komt vrijwel zeker ten zuiden van het Hegepad tot aan de huizen aan de Peizerweg. Er passen daar ten zuiden van het Hegepad over de gehele breedte 900 woningen en in eerste fase zullen er naar alle waarschijnlijk circa 550 huizen worden gebouwd.  Het is de bedoeling dat de eerste huizen binnen vijf jaar worden opgeleverd en dat er ongeveer 100 woningen per jaar gebouwd gaan worden, afhankelijk van de vraag. De naam ‘De Kreken’ brengt in herinnering dat in dit landschap kreken liepen, die ooit uitlopers waren van de vroegere Waddenzee. De bebouwing zal de natuurlijke lijnen gaan volgen van deze kreken.

impressie-kreken.png      de-kreken.jpg 
 
De nieuwe wijk wordt anders dan bijvoorbeeld de wijk de Buitenhof, ook vlakbij de Peizerweg. Men spreekt bij De Kreken van een ‘groen stedelijk milieu met een accent van hoogbouw’.  Tuinen rondom de woningen worden ‘kleinschaliger’ en men heeft het over ‘inclusief’ wonen voor heel verschillende groepen. Wat men op het Suikerfabriek-terrein gaat bouwen moet ‘de wijk van de toekomst’ worden, waar duurzaamheid voorop staat. Met een intelligent Smart Grid energienetwerk, zero-waste (geen afval), het parkeren geminimaliseerd en de nadruk op de het gebruik van openbaar vervoer.
 
Huidig gebruik van (een deel van) het terrein
Tot 2030 is een deel van het voormalig fabrieksterrein in gebruik voor tijdelijke functies die een aanvulling bieden op het aanbod in de binnenstad van Groningen. Reden hiervoor is dat er momenteel nog geen woonbestemming op de locatie ligt. Bouw- en ontwikkelbedrijf Van Wijnen speelde hier onder meer op in met pop-up-project Loskade. Loskade biedt ‘Short Stay’ verblijf op het Suikerfabriekterrein aan. Huurders mogen tijdelijk (maximaal een half jaar) verblijven in nieuw gebouwde en compleet ingerichte wooneenheden. Meer informatie over Loskade leest u hier.
 
Op het voorterrein werken diverse creatieve bedrijven aan duurzame ondernemingen en tijdelijke initiatieven als logies en evenementen. Op een deel van het ‘achterterrein’ van het Suikerfabriekterrein zijn momenteel verschillende onderwijsinstellingen en kunstenaars samen aan het werk binnen vier programmalijnen: voedsel, biobased, energie en zorg & gezondheid.

Bron: Gemeente Groningen

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden