De gemeente Groningen heeft tot en met 2030 ruim 20.000 woningen nodig. ,,We staan voor een enorme opgave’’, zegt wethouder Roeland van der Schaaf.De gemeenteraad gaf eind vorig jaar groen licht voor het woonprogramma 2017-2020. Dat behelst de bouw van circa zesduizend woningen, waaronder duizend sociale huurhuizen.

Tot en met 2030 20.000 extra huizen in Groningen

Amsterdamse toestanden
Van der Schaaf: ,,Er gebeurt natuurlijk al veel, maar willen we ook in de toekomst aan de vraag voldoen, dan hebben we tot 2030 zeker 20.000 woningen extra nodig. Dan heb ik het over zowel koopwoningen en dure- en sociale huurwoningen. Als we dat niet doen, dan krijgen we Amsterdamse toestanden en kunnen alleen nog mensen met veel geld en connecties in de populaire wijken terecht.’’

De PvdA-wethouder stadsontwikkeling voelt er niets voor nog meer weilanden aan de randen van de stad vol te bouwen. ,,Het is niet zoals in de jaren negentig toen er ook een grote vraag was naar wonen in de stad. Toen zochten we vooral de oplossing in de bouw van nieuwe wijken in agrarische gebieden. Maar de behoefte is veranderd. Mensen willen vooral nabij de binnenstad wonen. Ik kijk dus vooral naar inbreiding.’’

Oud
Niet dat hij hectaren groen van het Noorderplantsoen of andere parken wil afsnoepen. ,,Ik kijk hierbij vooral naar verouderde bedrijventerreinen, zoals de Ulgersmaweg en de Eemskanaalzone. Ik ben me ervan bewust dat dit nog veel voeten in aarde heeft. Hier moeten we het als gemeente goed met de ondernemers over hebben. Als we dit doorzetten, betekent dit niet dat er helemaal geen bedrijvigheid kan blijven. Er zijn bijvoorbeeld horecagelegenheden of andere soorten bedrijven die prima met een woongebied zijn te combineren.’’

Gezinsfabriek
De toekomstige Stadjers worden volgens de wethouder gevormd door jongeren, gezinnen, ouderen, starters op de woningmarkt en tweeverdieners. ,,Een deel komt uit omliggende gemeenten. De stad is natuurlijk erg aantrekkelijk vanwege de werkgelegenheid en voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en cultuur. Maar de stad is vooral een gezinsfabriek. Mensen die hier bijvoorbeeld naar toe komen om te studeren en vervolgens hun toekomstige partner ontmoeten. En als je dan in een stad bent die in het economisch opzicht voor de wind gaat, dan wil je hier ook blijven.’’

Maar zijn er zoveel verouderde bedrijventerreinen? ,,We kunnen een heel eind komen.’’

Bron: DVHN.nl

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden