Veel mensen zijn op dit moment thuis vanwege corona en we zien dat veel mensen hun tijd besteden aan het opknappen van hun huis en tuin. De tijd kan echter ook besteed worden aan het ‘opknappen’ van de financiële huishouding. Denk daarbij aan het oversluiten van de hypotheek of het bekijken van uw eigen financiële toekomst. Kunt u de keuzes (blijven) maken die u wenst?

Oversluiten nog steeds zinvol?

Juist nu?

Het is een feit dat de hypotheekrentes de afgelopen weken iets zijn gestegen, aan de andere kant hebben we nog steeds historisch lage rentes. Wist u dat het nog steeds mogelijk is om de hypotheekrente de komende 10 jaar vast te zetten voor slechts 1,04%? Op moment van schrijven ligt de laagst mogelijke rente bij een periode van 20 jaar rentevast op 1,37%. Voor veel mensen is het daarom juist nu verstandig om de mogelijkheden voor het oversluiten van de hypotheek te onderzoeken.

En mijn huidige rente dan?

Uw huidige geldverstrekker gaat bij het oversluiten van de rente de rekenmachine pakken. Waarschijnlijk heeft u - net als heel veel andere Nederlanders - de hypotheekrente voor een bepaalde periode vastgezet. Met andere woorden: uw geldverstrekker heeft met u een afspraak gemaakt en die wenst u aan te passen. De geldverstrekker krijgt het geleende geld van u terug en kan dit opnieuw uitlenen, maar zal dit tegen een lagere rente moeten doen. Voor de rente-inkomsten die ze hiermee mislopen zullen ze u een vergoeding in rekening brengen.

Berekening vergoeding

De geldverstrekker mag voor het bepalen van de vergoeding alleen uitgaan van de daadwerkelijk misgelopen rente-inkomsten en moet daarbij rekening houden met uw hypotheekvorm. Daarnaast mag u meestal een bepaald percentage sowieso zonder vergoeding extra aflossen. Een gangbaar percentage per kalenderjaar is 10% van de oorspronkelijk geleende hypotheek. In enkele gevallen is dat zelfs 15% of 20%, dit hangt van de voorwaarden van uw hypotheek af.

Een voorbeeld

Stel u heeft een hypotheek van € 250.000 en heeft in 2015 de rente voor 3,5% vastgezet, met een rentevast periode van 10 jaar. De rentevast periode loopt nu nog 5 jaar en over die periode berekent uw geldverstrekker de eventuele vergoeding. Het geld nu opnieuw uitlenen voor die periode van 5 jaar levert de geldverstrekker 1,1% op, dus is het verschil 2,4% voor de komende 5 jaar.

U mag 10% zonder vergoeding extra aflossen, dus de geldverstrekker gaat in de berekening uit van een mis te lopen rente over € 225.000.

€ 225.000 * 2,4% * 5 jaar: de geldverstrekker mist in totaal € 27.000 aan rente.

In de nieuwe situatie zou u de rente voor bijvoorbeeld 1,37% vast kunnen zetten, voor de komende 20 jaar. Ten opzichte van nu is dat een besparing van 2,13%: u betaalt € 5.325 per jaar minder aan hypotheekrente. De te betalen vergoeding verdient u dus in zo’n 5 jaar terug en daarna blijft u nog 15 jaar lang van die lage rente profiteren. Uiteraard heeft u ook de keuze om de rente korter vast te zetten en daarmee nog meer te besparen, u loopt dan echter wel het risico dat de rente in tussentijd kan stijgen en u in de toekomst alsnog wordt geconfronteerd met een maandlastenverhoging.

Aandachtspunten

Bij het oversluiten van uw hypotheek dient u niet alleen rekening te houden met de vergoeding richting de huidige geldverstrekker, ook betaalt u de kosten voor het oversluiten van de hypotheek (kosten voor hypotheekadvies en –bemiddeling, notariskosten en eventueel taxatiekosten). Het is mogelijk om de kosten van het oversluiten mee te financieren in uw hypotheek.

Naar onze mening is het oversluiten van een hypotheek een goede aanleiding om uw gehele financiële plaatje in kaart te brengen. Dat weet u meteen of deze toekomstbestendig is.

Waar we ook rekening mee houden is de hypotheekrenteaftrek. De (eventuele) vergoeding voor het oversluiten van een hypotheek die u betaalt is namelijk fiscaal aftrekbaar. Door de lagere hypotheekrente valt ook de aftrek hiervan lager uit. Daarnaast is de hypotheekvorm belangrijk; heeft u een spaarhypotheek dan is een lage rente niet per definitie voordelig voor uw portemonnee.

Maatwerk

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is het advies over oversluiten echt maatwerk en een prima aanleiding om uw gehele financiële plaatje door te nemen. U kunt bijvoorbeeld het oversluiten van de hypotheek ook combineren met het verduurzamen van uw woning, waardoor u niet alleen lagere hypotheeklasten krijgt maar ook uw energierekening verlaagt. Zo hoeft u maar één keer kosten te maken en kunt u nog heel veel jaren zorgeloos blijven wonen in uw koopwoning.

Wenst u meer informatie of inzicht? Een eerste afspraak is kosteloos en snel gemaakt.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden