Per 1 maart 2022 biedt de Wet Opkoopbescherming in de Gemeente Groningen de mogelijkheid om bepaalde gebieden aan te wijzen waarbinnen bepaalde woningen gedurende een periode van 4 jaar na de eigendomsoverdracht van die woning niet zonder vergunning mogen worden verhuurd. Het doel hiervan is dat een koper de woning zelf gaat bewonen, en dus geen belegger is en dat gegeven biedt starters betere kansen op de woningmarkt.

Opkoopbescherming werkt

Woningen waarop de opkoopbescherming van toepassing is, mogen niet worden verhuurd gedurende vier jaar na de datum van inschrijving van de akte van levering in het kadaster, tenzij de gemeente de (nieuwe) eigenaar van die woning daarvoor een verhuurvergunning heeft verleend. Die vergunning wordt alleen verleend in specifieke omstandigheden, te weten in het geval van:

  • verhuur aan eerste- of tweedegraadsfamilie;
  • verhuur voor maximaal een jaar door bewoners die bijvoorbeeld een jaar in het buitenland willen verblijven, mits de eigenaar de woning in de twaalf maanden daaraan voorafgaand zelf heeft bewoond;
  • verhuur van woonruimte die onlosmakelijk verbonden is met een bedrijfsruimte, kantoor of winkel

Wanneer opkoopbescherming
De ingangsdatum van de opkoopbescherming, de grens van de WOZ-waarde en welke gebieden en woningen onder de opkoopbescherming vallen, verschilt per gemeente en is in de gemeente Groningen sinds 1 maart 2022 van kracht voor woningen met een WOZ-waarde tot €305.500,-. Dit betekent dat voor woningen die een hogere WOZ-waarde hebben deze opkoopbescherming niet van toepassing is.

‘Het doel was om starters meer kansen te geven een huis te kopen en dat lukt nu ook’, evalueert wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) de maatregel. De gemeente zegt ook signalen te krijgen van makelaars en van Vastgoed Belang Noord dat het minder interessant is voor beleggers om een huis te kopen in Groningen met verhuur als inzet.

Langere verkooptijd buiten centrum
Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft de opkoopbescherming bijgedragen aan een veranderende woningmarkt in Groningen. Met name woningen die verder van het stadscentrum liggen hebben een langere verkooptijd gekregen. Al is de woningmarkt in Groningen nog altijd krap, doordat potentiële verhuurders werden geweerd, kwam er meer ruimte voor starters.

Landelijk beleid heeft ook een aandeel
Of alle veranderingen toe te wijzen zijn aan de opkoopbescherming is onduidelijk, erkent de gemeente Groningen. Kort na de invoering van de maatregel is het beleid landelijk namelijk ook veranderd. Het landelijke beleid maakt het belastingtechnisch minder aantrekkelijk om een tweede huis te verhuren. Dat gegeven heeft naar alle waarschijnlijkheid eveneens invloed gehad op het kopen van een huis door beleggers en verhuurders.

De gemeente gaat dan ook door met de opkoopbescherming. De WOZ-waarde-grens zal met ingang van 2024 worden verhoogd naar €355.000,-.

Tot nu 58 uitzonderingen
De opkoopbescherming kent uitzonderingen. Zo is het wel toegestaan om een woning te kopen en vervolgens te verhuren aan eerste- en tweedegraads familieleden. Woningen die verbonden zijn aan een winkel- of bedrijfspand mogen ook verhuurd worden. Ook kunnen mensen hun woning wel maximaal een jaar verhuren, bijvoorbeeld als ze op reis gaan. De kosten voor deze vergunning zijn in onze gemeente €380,-.

(Bron: NVM en GiC)

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden